Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Kui lapsel on kujuteldav mängukaaslane

esmaspäev, 3. august 2015
Missugune väikelaps ei sooviks sõpra, kes on täielikult tema kontrolli all, on alati armastusväärne, ei räägi talle vastu ega ohusta tema asju, kui teda tegelikult ümbritsevad domineerivad täiskasvanud ja palju haaravaid ning tõuklevaid eakaaslasi? Kes sobiks selleks paremini, kui tema enda loodud sõber - kujuteldav kaaslane?

Peale selle, et kujuteldav sõber on suurepärane mängukaaslane, esindab ta ka alter ego. See teine mina võib osutuda heaks patuoinaks (kui mudilane testib vanemate seatud piire või kui on vaja midagi kellegi teise kaela ajada), aga ka südametunnistuseks (kes hoiab teda joones, kui ta on kontrolli kaotamas).

Teda võib kasutada aitamaks vabaneda liiga tugevatest tunnetest (viha, äng, hirm, armukadedus), mida väikelaps ise veel kas ei oska väljendada või tunneb nende avaldamisel ebamugavust. Väljamõeldav kaaslane võib olla kaitsja (päästab ta naabrite suure koera käest või koletisest voodi all) või siis lihtsalt keegi, kes on alati tema juures, kui tal on igav või ta tunneb ennast üksildasena.

Kujuteldavad kaaslased on täiesti tavalised. Arvatakse, et umbes kahel kolmandikul lastest tekivad nad mingil ajal varases lapsepõlves kahe ja poole ja kolme aasta vahel ning püsivad mõne aasta, lahkudes lapse viieseks või kuueseks saamisel. Suurem osa lapsi, isegi kui nad seda ilmselt ägedalt eitavad, teavad, et kaaslane on väljamõeldis.

Millised on kujuteldava kaaslase pikaaegsed mõjud? Uurimused näitavad, et sellistel lastel on tavaliselt palju päris sõpru, neil on rikas sõnavara, nad on loovad, iseseisvad, seltskondlikud ja koostööaltid nii õpetajate kui ka kaaslastega. Nad oskavad tõelise ja väljamõeldise vahel sama hästi vahet teha kui teised lapsed, aga nad võivad rohkem kalduda kujuteldavale mängule. Väga paljudel edukatel ja loomingulistel täiskasvanutel on mudilaspõlves olnud kujuteldav kaaslane.

Selleks, et teie mudilase kujuteldava kaaslase kogemus oleks positiivne, tehke temast kogu perekonna sõber.
  1. Pidage meeles, et kujutlusvõime on tohutu anne, mis aitab lapsel edukalt areneda. Laske tal mängida segamatult oma kujuteldava kaaslasega ja ärge tehke halvustavaid märkusi. Kui te selle üle nalja viskate või keelate mudilasel oma väljamõeldud sõpra kodust lahkudes kaasa võtta, ei aita te sellega tal kaaslasest vabaneda, vaid sunnite teda ainult salatsema. See omakorda sunnib väikelapse juba liiga sügavasse fantaasiamaailma, mis pole soovitatav.
  2. Aktsepteerige ta sõpra ja olge külalislahke, ärge seadke teda kahtluse alla (mis mudilast ilmselt kurvastab ja pahandab). Andke lapse soovile järele, kui ta tahab, et kaaslasel oleks oma koht laua ääres, padi tema oma kõrval või isegi oma pudrukauss. Kohelge seda mängu just nii nagu tema mängu nukkude või autodega - väljamõeldisena.
  3. Andke väikelapsele ohjad selles mängus. Ärge ise pakkuge kaaslasele kohta laua ääres, kui mudilane pole seda palunud, ärge andke talle head-ööd musi enne, kui laps seda soovib. Kui ta seda teeb, mängige kaasa.
  4. Olge ettevaatlik, et te sõpra ära kasutama ei hakkaks. Mõned vanemad teevad seda, et last kuuletuma sundida. Sellel võib olla halb tagajärg. Mõnedele mudilastele võib see isegi meeldida, et vanemad kaasa mängivad, aga üldiselt pole see neile vastuvõetav, et nemad oma kujuteldava kaaslase üle kontrolli kaotavad ning nad muutuvad tõrksaks ja vihaseks.
  5. Ärge laske mudilasel kaaslast kasutada oma teo tagajärgede eest põgenemiseks. Nii kaua, kui kaaslasega mängitakse ja see on toeks ja seltsiliseks, on kõik korras. Kui seda aga kasutatakse põrandale laialipuistatud värvipliiatsite üles võtmisest keeldumiseks, väites, et seda tegi kujuteldav sõber, siis see enam ei klapi. Ärge naerge abitult ega korjake pliiatseid ise üles. Öelge pigem paljutähenduslikult: "Kuna ta on sinu sõber, siis pead sa aitama tal need üles korjata." Kui väikelaps oma kujuteldavat kaaslast aidata ei taha, ärge enam kaasa mängige ja öelge, et tal tuleb see endal siis ära teha.
  6. Pakkuge oma väikelapse fantaasiale ka muid väljundeid. Julgustage teda mängima nii nukkudega, pehmete mänguloomadega, raamatu või muu multikategelasi kujutavate mänguasjadega ja kostüümidega. Kui teile tundub, et ta ei oska seda n-ö mängult asja veel hästi, mängige natuke aega koos temaga. Andke ta kujutlusvõimele toitu, lugedes talle raamatuid erinevate tegelaste, kohtade ja tegevusega.
  7. Võimaldage väikelapsele ka negatiivsete tunnete väljaelamist. Kui teie mudilane tundub kasutavat oma sõbra viha, armukadeduse või mõne muu negatiivse tunde väljaelamiseks, julgustage teda neist tunnetest rääkima ja elama neid välja mõnel muul ohutul viisil.
  8. Võimaldage väikelapsele päris seltskonda. Kui kujuteldav sõber asendab mängukaaslasi või on vanemate tähelepanu puudumise aseaine, püüdke need puuduvad asjad oma lapsele anda - see võib vähendada ta huvi väljamõeldud kaaslase vastu.
  9. Pidage meeles, et lõpuks loobub väikelaps oma kujuteldavast kaaslasest. Kui ta hakkab end ümbritsevas sotsiaalses keskkonnas mugavamalt tundma ja omandab võime end paremini väljendada, kaob tema vajadus selle lisatoe järele.
Väljamõeldud sõber võib mõnikord anda vanematele päris hea idee lapse seisundist. Ometi ei viita sõbra loomine veel, et mudilasel oleksid mingid emotsionaalsed probleemid. Juhul, kui väikelaps oma kujuteldavast mängukaaslasest täiesti sõltuma hakkab ja enam kellegi teisega ei suhtle, kui ta paistab endassetõmbunud ja rõõmutu, arutage olukorda spetsialistiga, sest siin võib tema sekkumist vaja minna.

Loe lisa raamatust: "Mida oodata: väikelapseaastad", Arlene Heisenberg, Heidi E. Murkoff, Sandee E. Hathaway, B.S.N.pood.minulaps.ee - tuntud kaubamärgid, hea hind
Brändiriided ja -jalanõud, Biolatte, Carriwell, Cybex, Ecolab, GloMinerals, Herlitz, Huggies, Lavazza, Lotte, Munchkin, Muumi, Shea Mooti, Sonett, Weleda jt

 

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Spirulina ja Chlorella kui super vitamiinide ning mikroelementide allikas
Järjest enam räägitakse spirulinast ja chlorellast kui supertoidust. Need imelised vetikalised pakatavad vitamiinidest, mineraalainetest ja mikroelementidest.
Esmaabi - kaela ja selja vigastused
Kaela ja selja vigastused on tõsised ning seetõttu on väga tähtis teada, kuidas neid ära tunda ning anda õiget esmaabi.
Heategevuslik lasteüritus - Paljajalu Päev 2015 ootab kaasa lööjaid
13-14. septembril 2015 korraldab MTÜ Do Good “Paljajalu Päeva” , mis kujutab endast kahte toredat üritusi täis päeva lastekodude, turvakodude, raskustes ja paljulapseliste perede lastele, kus kõik pakutav on neile tasuta! Lapsi ootame üritustele kokku u 300 ning iga laps saab omale valida sobiva ürituse, kus osaleda.
Tallinna Linnamuuseumi Väike mängupäev, 13. augustil
august
Tallinna Linnamuuseum jätkab ka sel suvel toredate mängupäevadega. Seekordne päev on mõeldud pisematele lastele vanuses 6-8 aastat. 
Vaarikas on rikas toitainete, mineraalide ja vitamiinide poolest
See punast värvi hõrk mari on tervisele väga kasulik. Vaarikas on rikas toitainete, mineraalide ja vitamiinide poolest. Kui lisade see oma menüüsse, siis aitab vaarikas vähendada vähi riski, rasvumist, südame-veresoondkonna haigusi ja lisaks suurendab see imemaitsev mari ka viljakust.