Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Kui laps kipub liiga palju kamandama

teisipäev, 18. september 2018
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.

Teiste lastega mängima õppimine on sotsiaalne oskus, mis vajab harjutamist. Kui teised lapsed lähevad teie tütre või poja mänguga kaasa, siis arvab ta, et kõik on hästi. Samas on oluline aidata lapsel mõista, kuidas viisakalt mängida. Asja helgem pool on see, et lapsest, kes sageli juhtimise enda peale võtab, võib hiljem tugev liider kujuneda. Ta peate aitama tal lihtsalt õppida oma juhioskuseid arendama ja täiustama.

Mida teha
  • Arutage, mis teile silma hakkas. Jääge rahulikuks ja ärge süüdistage last. Lihtsalt öelge, mida te nägite. "Ma märkasin, et sa võtsid kogu aeg Jeremylt palli ära." Siis küsige lapselt, mida tema olukorrast arvab. Juhtige vestlust suunavate küsimustega: "Mida su sõber sinu arvates tundis?", "Kas sa arvad, et oleksid pidanud midagi teisiti tegema?", "Mida sa järgmine kord teisiti teeksid?"
  • Julgustage last olema positiivne juht. Õpetage lapsele, mis erinevus on kamandamise ja enast maksma paneva ning lugupidava käitumise vahel. Tõenäoliselt ei saa laps aru, et nende kahe vahel eksisteerib õhkõrn, aga väga oluline erinevus. Näiteks kui sa ütled teistele, et "Me mängime niimoodi!", kõlab see kamandamisena. Aga küsimus "Kuidas oleks, kui me niimoodi mängiksime?" on viisakas viis uusi reegleid soovitada.
  • Pange oma laps huviringi. Laske tal osaleda mõnes rühmatöös, näiteks jalgpallitrennis, tsirkusetrennis vms. Meeskonna või rühma liikmeks olemine aitab lapsel õppida koordineeritud rühmamängu ja meeskonnatunnet ning tasakaalustab tema kamandavat käitumist.
  • Jälgige, kas keegi kamandab teie last. Kas teda kamandab mõni vanem vend või õde, lapsehoidja või sõber (või teie ise)? Kui te saate muuta selle inimese käitumise viisakamaks, võib sellest inimesest saada positiivne eeskuju.
  • Andke lapsele ülesanded, mille eest ta vastutab. Andke lapsele konkreetne regulaarne ülesanne: las ta hoolitseb kodulooma eest, katab laua või kastab lilli. Kodused ülesanded, mis soodustavad iseseisvust ja annavad lapsele veidi võimu, võivad täita lapse vajadust millegi eest vastutada.
  • Kiitke head käitumist. Jälgige oma last ja nähes, et ta midagi head teeb, kiitke teda selle eest.
Mida mitte teha
  • Ärge noomige avalikult. Lapse noomimine tema sõprade ees ajab tõenäoliselt nii tema kui ka ta sõbrad segadusse. Esiteks on see halvaks eeskujuks neile kõigile ja teiseks - saadud alandustunne ei lase lapsel olukorrast midagi õppida.
  • Ärge jätke ära sõpradega kohtumisi. Laps vajab võimalusi suhtlemisoskuste harjutamiseks. Aja jooksul omandab ta teadmised, kuidas sobival viisil sõbrustada. Te peate olema teadlikum ja kaasatum, kuni näete, et asjad kulgevad ladusalt.
  • Ärge andke lapse nõudmistele pidevalt järele. Jälgige, et te ei teeks kahekesi olles alati lapse tahtmist, sest selline selgrootus soodustab kamandamist. Paraku satuvad paljud lapsevanemad selle mudeli küüsi siis, kui lapsed on veel imikud. Ja aja jooksul ei muuda nad oma käitumist lapse vanusele kohasemaks.
  • Ärge mängige alati lapse reeglite järgi. Kui te mängite lapsega vastavalt tema reeglitele - isegi kui te ei taha seda, soodustate te sellega kamandamist. Selle asemel julgustage last mängima rühmareeglite järgi, austama teiste soove ja tegema kompromisse. Nende asjade õppimine koos suunava vanemaga on mugav ja ohutu.
Loe lisa raamatust: "Nututa kasvatus" (Elizabeth Pantley)pood.minulaps.ee
 - tuntud kaubamärgid, hea hind
BabyBjörn, Carriwell, Concord, Cybex, Ecosh, GloMinerals, Herlitz, Hoppekids, Laica, Lego, Maxi-Cosi, Makayla Design, Muumi, Solgar, Sonett, Stiga, Terranova, Troll, Weleda jt

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Teemapäev ´Tähetargad´ lastemuuseumis Miiamilla, 15. jaanuaril
jaanuar
15. jaanuaril toimub teemapäev "Tähetargad" Kadrioru lastemuuseumis Miiamilla kell 14.30-17.30. Kutsume kõiki väikesi 5-11-aastaseid täheteadlasi uurima kosmost ja meisterdama oma isiklikku "planetaariumi".
Laps ei tule, kui teda kutsutakse
Laps on õppinud täpselt seda, mida te olete talle õpetanud - et ta ei pea teie kutseid kuulda võtma. Ta teab, et kui te tõesti teda vajate, siis te tulete ja toote ta ära. Selleks, et saada lapsega taas hea kontakt, on mõned nipid.
Tõhus ja lihtne nipp vaibalt plekkide eemaldamiseks
Vaibalt pleki eemaldamise juures on üks kõige olulisem reegel - mitte kunagi ära hõõru plekki. See teeb olukorra palju hullemaks ning võib lõppeda hoopis vaiba keemilisse puhastusse viimisega.
Isetetehtud hoiukarp - praktiline ning põnev ettevõtmine koos lapsega
Hoiukarbi meisterdamine on vaheldusrikas ja lõbus ettevõtmine, pealegi aitab näputöö arendada lastel peenmotoorikat . Lapsel on võimalik disainida just selline hoiukarp, mis talle kõige rohkem meeldib. Lisaks on tegemist vägagi praktilise tööga, sest karpidesse on alati miskit panna (nt mänguasjad, riided jne). 
Jääkaru päev Tartumaal Jääaja keskuses, 9. jaanuaril
jaanuar
9. jaanuaril kolib Tallinna Loomaaias suurt populaarsust võitnud Jääkaru päev Tartumaale Jääaja Keskusesse.