Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Rikas laps, Tark laps - anna oma lapsele rahanduslik haridus!

esmaspäev, 8. veebruar 2016
Kõik lapsed sünnivad tarkadena ja kõik lapsed sünnivad rikastena. Laps õpib olema vaene ning arvama, et ta pole nii tark kui teised lapsed. "Rikas laps, Tark laps" (Robert T. Kiyosaki) on kirjutatud lastevanematele, kes väärtustavad oma laste rahanduslikku ja akadeemilist haridust ning on valmis selles protsessis aktiivselt osalema.

Igas lapses on võimalik esile tuua anne, millega ta on sündinud. Ei ole õige mõelda lapsele teadmiste sissepanemisse, vaid hoopis ande väljatoomisesse. Kõik lapsed sünnivad andekatena. Kuid paljude laste puhul juhtub selle andekusega midagi sel ajal, kui nad suureks sirguvad. Mõne lapse puhul paistab see andekus kaduvat, see surutakse maha või läheb teistes suundades.

Rahanduslik IQ tähendus
Rahanduslik intelligentsus ei seisne selles, kui palju sa teenid, vaid selles, kui palju raha sulle alles jääb ja kui kõvasti see raha sinu heaks tööd teeb. Rahanduslik intelligentsus suureneb, kui sinu vanemaks saades ostab su raha sulle rohkem sõltumatust, õnne, tervist ja valikuid elus. Paljud inimesed teenivad vanemaks saades rohkem raha, ent samas saab selle raha eest osta vähem sõltumatust – vähem sõltumatust tähendab suuremaid arveid, mida on vaja tasuda. Kui sa pead töötama raha pärast, siis leia võimalus, kuidas töötada ja olla õnnelik. See ongi rahanduslik intelligentsus.

Raha ei tee sind õnnelikuks. Ära kunagi arva, et koos rikkusega saabub ka õnn. Kui sa pole rikkaks saamise ajal õnnelik, siis pole sa tõenäoliselt õnnelik ka siis, kui oled rikas. Seega, ükskõik kas oled rikas või vaene, hoolitse selle eest, et oleksid õnnelik.

Kilpkonn ja jänes
Koolis on lapsi, kes on milleski targemad kui teie lapsed. Kuid ei tasu unustada lugu kilpkonnast ja jänesest. Osa lapsi on kiired õppijad. Aga see ei tähenda, et nad on teie lapsest ees. Kui teie lapsed õpivad oma tempoga ja õpivad üha edasi, mööduvad nad kiiretest õppijatest, kes jätavad mingil hetkel õppimise pooleli. See, et laps õpib koolis headele hinnetele ei tähenda veel, et tal läheb elus hästi. Tõeline haridustee algab pärast kooli lõpetamist. Seetõttu on elukestev õppe eriti oluline.

Leidke oma lapse andekus
Haridussüsteem tunnistab üht andekust. Kui teie laps ei ole andekas selles ühes valdkonnas, mida tunnistab haridussüsteem, võib ta õppida koolis tundma end hoopis rumala, mitte targana. Paljud lapsed pannakse tundma ennast rumalamana, sest neid võrreldakse eakaaslastega. Selle asemel, et tunnustada lapse ainulaadset andekust, hinnatakse kõiki ühe IQ standardi järgi. Lapsed lahkuvad koolist tundega, et nad pole targad. Seetõttu on vanemate jaoks tähtis juba varases elus tema sünnipärased anded kindlaks teha, innustada neid tugevaks kasvama ja kaitsma neid andeid nn üheande haridussüsteemi eest.

Ärge öelge kunagi: „Ma ei saa seda endale lubada“
Lapsevanemana on oluline vältida oma lapse juuresolekul ütlemist: "Ma ei saa seda endale lubada“. Pigem tuleks lause ümber sõnastada „ Kuidas ma saan seda endale lubada“. Kui laps küsib raha, võiksite öelda: „ Pane mulle kirja 10 asja, mida saad seaduslikult ja moraalselt teha selleks, et võimaldada endale soovitut, küsimata minult raha“.

Töö on koht, kus teenitakse raha. Kodu on koht, kus otsustatakse, mida selle teenitud rahaga tehakse. Ning just see, mida sa oma rahaga pärast selle teenimist teed, teeb sinust rikka või vaese.

Kuidas muutuda elukutseliseks õpilaseks
Inimesed õpivad koolis hästi sageli hirmu tõttu, et nad ei suuda ellu jääda. Lapsed õpivad, et heade hinnete saamine aitab neil kõige paremini ellu jääda. Nii omandavad nad ellujäämisoskuse, mida nimetatakse heade hinnete saamiseks. Nooruses on sellest kasu, kuid kui nad saavad vanemaks ja peavad iseseisvudes toetuma teistele elus tarvis minevatele ellujäämisoskustele, tekivad probleemid. Lapsed, kes õpivad ellu jääma hästi õppides, muutuvad lihtsasti elukutselisteks õpilasteks ja mõni ei lahku kunagi süsteemist. Neist võivad saada filosoofiadoktorid, kes otsivad turvalisust ameti kaudu. Väga kerge on jääda haridustempli nelja seina vahele, kui sa vajad, et haridustempli seinad kaitseksid sind tegeliku elu eest.

Parimad hinded ei loe
Tulevik ei kuulu lapsele, kes lahkub koolist parimate hinnetega. See kuulub lapsele, kellel on parim õppimise võiduvalem ja värskeimad tehnikaideed. Eksameid tegema õppimisest on tunduvalt olulisem õppida õppima, õppima muutuma ja õppida kohanema kiiremini kui klassikaaslased. Miks? Sest tänapäeval ei õpetata koolis paljusid oskusi, mille eest tööandjad ja ettevõtted tulevikus suurt raha maksavad.

Inimesed leiavad seda, mida nad on programmeeritud otsima
Kui sa tahad saada rikkaks, pead treenima oma mõtlemist otsima asju, mis teevad sind rikkaks. Töökoht ei tee sind rikkaks, nii et ära otsi seda.

Inimese hariduse väärtuse hindamiseks on mitmeid viise, kuid üks paremaid mõõdupuid on nende majanduslik hakkamasaamine pärast kooli.

2000. a 16. augustil ilmus USA Todays artikkel pealkirjaga „Päris raskelt teenitud raha“, milles analüütik Danny Sheridan arvutas, kui suured on võimalused teenida seitsmel eri viisil miljon.
  • Väikeettevõtte omamine 1: 1000
  • Interneti firma, mis läheb börsile 1: 10 000
  • 800 dollari säästmine kuus 30 aastat 1: 1 500 000
  • Mängusaate võitmine 1: 4 000 000
  • Mänguautomaadiga mängimine kasiinos 1: 6 000 000
  • Loteriiga võitmine 1: 12 000 000
  • Miljoni pärimine 1: 12 000 000
Vara ja kohustus
Varad panevad raha sinu taskusse ja kohustused võtavad raha su taskust ära. Suurem osa töötajatest ostavad kohustusi, mida peavad varadeks ja nad pistetakse igal kuul elusalt nahka, kui nad maksavad arveid, et toita nende kohustusi, mis on nende meelest varad.

Pank laenab või hoiab raha ja maksab hoiustajale 3% ning laenab siis 6%-ga laenuvõtjale.

Kuidas avastada oma lapse andekus?
Selleks, et avastada oma lapse andekus, peate kõigepealt välja selgitama, kuidas neile meeldib õppida ja miks nad midagi õpivad. Inimeste edu võti elus seisneb teada saamises, kuidas nad õpivad kõige paremini ja keskkonna tagamises, mis võimaldab neil jätkata õppimist nendel viisidel, millega nad õpivad kõige paremini. Kuidas me täpselt õpime ja millised on meie sünnipärased anded toimub sageli katse eksituse meetodil. Paljudel jäävadki oma anded avastamata. Pärast kooli lõpetamist hangivad nad töökohad ja neil pole võimalik jätkata iseenese avastamist.

Loe edasi raamatust: "Rikas laps, Tark laps" (Robert T. Kiyosaki)pood.minulaps.ee - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, BabyBjörn, Carriwell, Cybex, Ecolab, GloMinerals, Herlitz, Huggies,Laica, Lavazza, Lego, Lotte, Maxi-Cosi, Munchkin, Muumi, PlanetBio, Shea Mooti, Solgar, Sonett, Stiga, Qilikang, Weleda jt

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Avasta D-vitamiini kasulikkus
Ilmselt oleme kõik kuulnud, et D-vitamiin on väga vajalik. Seda soovitatakse lastele anda juba sünnist alates. Miks siis ikkagi on D-vitamiin niivõrd oluline? 
Erimeelsuste lahendamine laste juuresolekul
Igas peres tuleb hetki, kus kerkivad esile erimeelsused ja tülid partneriga, vanavanematega, naabri või hoopis poemüüjaga. Tüli kerkimisel on üks oluline märksõna, millest lapse juuresolekul lähtuda - näita eeskuju, käitudes lugupidavalt.
Hooandja projekt - haldjapere jutu- ja meisterdamisraamat Unenäoriik
Haldjapere on üks mõnus pesa Tartus, kus lapsed saavad meisterdamas käia. Seda juba kaheksandat aastat järjest.
Soovitusi eluks koos sääskedega
On olnud sooja, vihma ja tuuli, on mõnus hiliskevadine aeg. Paraku on see ilus aeg ka sääskede aeg, sel aastal ehk küll pisut tagasihoidlikumalt, kuid siiski.
Kadri Tulev blogi - Hakkame sõpradeks? Tänan ei.
Meie lehel jagab mõtteid ja tähelepanekuid elust väikelapse ema ja armastatud käsitööpoe MISU hing Kadri Tulev.