Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Lapse arengu ABC: vanus 6-10

kolmapäev, 4. november 2015
Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja ja pereterapeut Tiina Teska tutvustab 6-10 aastaste laste arengut, müüte, olulisemaid verstaposte ning toob ära ka konkreetsed nõuanded lapsevanematele, kuidas selles vanuses lapse arengut toetada.

Müüdid
 • Laps tõrjub mind - selle perioodi teises pooles, just enne eelpuberteeti, üheksandal ja kümnendal eluaastal, lapsed iseseisvuvad. Iseloomulik on avatus ja  huvi asjade ja olukordade vastu, mida nad varem kogenud ei ole. Nii leiab aset mõningane emotsionaalne distantseerumine vanematest. Ka kõige sõnakuulelikumad lapsed hakkavad mõistma (ja ka näitama), et maailma tõlgendamisel ja tajumisel on palju erinevaid vaatenurki ja vanemate vaatenurk ei pruugi alati olla ainus valik. Selline lapse iseteadlikkuse tekkimine ei tähenda, et lapse armastus vanema vastu on vähenenud.
 • Püüan teda kaitsta stressi eest - last ei pea hoidma igasuguse stressi eest, kuid peab hoidma pikaajalise stressi eest. Stress tekib, kui nõudmised on suuremad kui jõuvarud ja rahuldavat lahendust kusagilt ei paista. Lapsevanem saab kaitsta last liigse müra ja visuaalse saaste eest. Lapsed peavad saama olla piisavalt rahus ja omaette. Kui laps on ärrituv, pahur, rahutu, takerduv, unustav, nutune, halva söögiisuga või rahutu unega, siis mõtle, kas on mingi võimalus lapse stressi vähendamiseks.
 • Laps solvub kergesti - 6-7-aastaselt ei mõista laps tihti teiste nalju ja vimkasid, sest võtab neid sõna-sõnalt. Tema aju ei ole veel piisavalt täiuslik infotöötleja. Irooniat ja sarkasmi hakkab laps tajuma alles  8. eluaasta paiku ja ka siis on selle tõlgendamine üsna individuaalne. Seega ei ole iroonia ja sarkasm lapsega suheldes parim valik oma hoolivuse näitamiseks.
 • Laps ignoreerib mind - lapsevanemad väljendavad end tihtilugu pika ja põhjaliku jutuga. Ikka selleks, et laps mõistaks. Laps ei ole selles arenguastmes veel  arenguliselt võimeline pikka juttu ilma pingutamata kuulama. See ärritab neid ja nad sulguvad üsna kiiresti oma mõtetesse. Seetõttu tuleks oma mõtteid väljendada võimalikult konkreetselt.
 • Laps valetab - 6-7-aastaselt on lapse kujutlus ja tegelikkus üsna läbi põimunud. Säärane fantaseerimine möödub peagi. Kui laps valetab varases teismeliseeas oma klassikaaslastele või sõpradele, siis võib see olla märk, et sotsialiseerumine ei ole läinud nii hästi kui tahaks.
 • Laps on juba suur ja peab ise teadma, kuidas asjad käivad - mõnikord lapsevanem ei selgita piisavalt konkreetselt, kuidas ja millist tulemust ta tahab saada. Näiteks, kui ta palub lapsel koristada ära oma tuba, siis tuleks tegevused täpsemalt samm-sammu kaupa kirja panna: korja riided kokku ning sorteeri need, mis vajavad pesemist ja teised, mis lähevad kappi jne.
 • Laps nõuab pidevalt uusi asju - mõtle, mida laps tegelikult vajab. Tõenäoliselt vajab ta mitte asja ennast, vaid naudingut uuest asjast. Kuna lapse keskkonnas on palju peibutisi, siis on loomulik, et naudingu ja meelehea eest vastutav ajupiirkond nõuab muudkui lisa. Tasakaalukusele ja mõistlikkusele suunav ajupiirkond (otsaaju) ei ole seejuures veel piisavalt arenenud. Seepärast reageerib laps nii nagu tema aju tal “käsib“.
Lapsevanema roll on pakkuda lapsele alternatiive, et aju naudingupiirkond tunnetaks rahulolu. Näiteks läbi kallistuse või muu alternatiivi. Samas saab lapsevanem teadlikult anda lapsele väikeseid mängulisi ülesandeid, mis arenendavad lapse otsaaju. Näiteks võiks enne poodi minekut kavandada koogi küpsetamist või salati valmistamist. Paluge lapsel koostisained eelnevalt kirja panna. Poes olles saab laps toiduaineid ise valida ning hiljem arvutada, kui palju toiduvalmistamine maksma läks.

Kui kavandate nädalalõpu veetmist, siis andke lastele teada, milline on lõbustustele kulutatav eelarve, mida nad ise saavad otsustada. Aidake neil arutleda n.ö tarkade valikute üle – näiteks, kas osta suur või väike jäätis ja mida saaks ette võtta allesjäänud rahaga. Veel võiksite õhtul koos olles mõelda järgmise päeva sündmuste peale ja panna kirja, mida oleks hea veel enne magamaminekut teha, et järgmiseks päevaks valmis olla. Igal pereliikmel võiks olla oma nimekiri. Nii hakkab laps pikemas perspektiivis oma ihasid ise kontrollima.

Perest grupi liikmeks – lapse sotsiaalsus 
Võrreldes eelnevate eluperioodidega on kuueaastane laps jõudmas veidi rahulikumasse arenguetappi ehk siis latentsiaega. Lapse egotsentrilisus väheneb aegamisi. Kui siiamaani suhtles laps kaaslastega pigem olukorra sunnil, siis sel perioodil suundub tema huvi sotsialiseerumise poole.

6-7-aastane laps elab veel osaliselt oma muinasjutumaailmas, kus kujutlus ja tegelikkus võivad olla üsna läbipõimunud. 8-9-aastase lapse puhul on iseloomustavateks märksõnadeks liikumisvajadus, perfektsionism, reeglid, must-valge maailmapilt, rituaalid, kollektsioneerimine, harrastused ja suur õiglustunne. 10-aastaselt otsib laps lisaks  vanemate ja õpetajate heakskiidule üha rohkem tunnustust sõpradelt. Sõprade arvamuse surve võib olla nii suur, et tekitab probleemseid situatsioone kodus või koolis. Sel ajal ilmuvad lapse ellu ka iidolid, keda üritatakse jäljendada.  

Harrastuste kuldaeg
Seoses kooli algusega suundub lapse huvi  ja energia  pigem perest väljaspool asuvatele asjadele ja tegevustele. Sellist huvide suuna muutumist soodustab vaimsete ja intellektuaalsete võimete areng. Kindlasti annavad harrastused teatud arengueelise. Mõned lapsed on nõus vahetama trenne ja huvialaringe üle päeva. Siin on oluline täiskasvanu stabiliseeriv mõju ja suunamine. Ei ole oluline, kas lapse harrastus on mänguline sport või visadust nõudev viiulimäng – olulisim on, et laps saab end proovile panna, harjutab uusi oskusi (ka sotsiaalseid). Kui harrastus muutub tõeliseks sisemiseks huviks, saab ta lisaväärtusena täiskasvanuellu kaasa oskuse, mille juurde tagasi pöörduda, kui elus on parasjagu emotsionaalselt keeruline hetk. Siiski on vaja vaadata, et lapsel on piisavalt ka päris kohustuste- ja harrastustevaba aega.

Oma taluvusläve suurendamine
Kuigi lapsed vanuses 6-10 eluaastat on palju koostöövalmimad kui nooremad lapsed või ka teismeliseikka jõudnud lapsed, ei ole võimalik emotsionaalseid ebakõlasid päriselt vältida. Siinjuures ei ole ka kindlaid juhiseid, mis toimiksid igas olukorras. Teie laps on ainulaadne, teie suhe on ainulaadne ja teie lapse puhul toimivad kasvatusmeetodid on ainulaadsed. Lapsevanemana võiksite olla valmis, et lapsed oma reaktsiooniga äratavad teis selliseid tundeid, mida te ehk üldse puudutada ei sooviks. Seega selleks, et oma last aidata, tuleks esimeses järjekorras saada teadlikuks enda reaktsioonidest.

Agressiivsus ja sellega toimetulek
Ärevuse ja agressiivsusega seotud käitumishäirete sagedus on tõusnud, sest keskkond on muutunud rahutumaks ja stressi tekitavamaks. Lapse kesknärvisüsteem peab taluma püsivat ülekoormust. Agressiivsuse ümber ja selle seletamiseks on sõnastatud palju teooriaid. Agressioon võib olla ka positiivne kävitaja ning iseseisvumine nõuab teatud määral agressiivsuse olemasolu. Ebaterve agressioon iseenda ja teiste vastu on see, kus laps vajab täiskasvanu abi. Vägivaldne laps ei ole varane  teismeline nagu tihtipeale arvatakse. Röökiv või  korraldustele mittealluv laps ei ole ülekäte läinud laps. Pigem on need märgid sellest, et lapse arenevas ajus olevad struktuurid on end ammendanud. Lapse aju on sel juhul “võitle”, “põgene” või “tardu” olukorras ja temaga ei ole võimalik asju arutada.  Esmatähtis on selles etapis aju normaalne toimimine taastada.  

Kui lapse nahal on marrastus või haav, siis puhume peale või paneme plaastri, et keha saaks alustada parandamisprotsessi. Kui see haav on hinges, siis võiks teha sedasama. Rahustavad on kehaline kontakt, helluse jagamine, koos sügavalt hingamine, klaasi vee pakkumine, suure ulatusega liigutuste tegemine, sidruni maitse ettekujutamine, emotsioonidele nime andmine  jne. Kui õpetate lapsele, milliseid meetodeid kasutada enda rahustamiseks ja kasutate neid ka ise; kui  kaalute, kas lapse ärrituvus ei ole tingitud sellest, et mõni tema oluline vajadus on katmata, kui hoolitsete selle eest, et laps tunneks end turvaliselt ja armastatuna, siis suurendate seeläbi lapse oskust oma tunnetega toime tulla.

Kui “võitle”, “põgene” või “tardu” olukord jääb püsima pikaks ajaks, siis see fikseerub ja lapse  stressiga toimetulemise võime väheneb. Laps on  plahvatusohtlik ja reageerib iga väiksemagi ärritaja peale. Reaktsioon võib seejuures kõrvaltvaatajale tunduda ebaproportsionaalselt äärmuslik ja arusaamatu. Endassetõmbunud lapse puhul võib tegu olla sissepoole suunatud agressiivsusega.

Lapse käitumine muutub allumatuks ja väljakutsuvaks kui ta mõistab, et tema elus puuduvad piirid ja reeglid, millele toetuda. Kui laps tajub oma ema või isa reeglite ja piiride seadmise osas nõrga  või ebastabiilsena, siis  tema enda kaitsetuse ja abituse tunne suurenevad.  Nii  tekitab vanemate abitus lapses tõelisi vihatundeid. Ta  võtab kasutusse  kõik vahendid, mida suudab ette kujutada.  Ta eputab, raevutseb, lööb, ei kuula sõna, provotseerib ehk teisisõnu ta paneb end tõeliselt märkama ja endaga kontakti võtma.

Ebasoovitava käitumise muutmine
Kasvatus on eelkõige lapse ja lapsevanema suhe. Selle suhte hoidmise eest vastutab lapsevanem. Kui  laps on teinud mittesoovitud teo või käitub mittesobilikult, siis tark lapsevanem ei reageeri lapsega samal tasemel. Selleks on vaja rahuneda ja mõelda, mis tegelikult toimub ja mis võib olla lapse ebasobiliku käitumise taga. Sekkumist kavandades võiksite  eelkõige mõelda, mis on teiepoolne  eesmärk – kas eesmärk on lapsele uute oskuste õpetamine või ehk hoopis teie enda pingetest vabastamine?

Lapse karistamine on tavaliselt täiskasvanu abituse ja meeleheite väljendus. Selle mõju käitumise korrigeerijana on kaheldava väärtusega, sest tekitab lapses negatiivseid tundeide (hirm, viha, häbi), mis omakorda pärsivad lapse vaimset või sotsiaalset arengut. Karistamine on suunatud sümptomitele, mitte põhjustele ning see takistab välimise kontrolli muutumist sisemiseks. Lisaks murendab see lapse ja lapsevanema suhet. Selle suhte hoidmise ja uuesti ülesehitamise eest peab hoolt kandma lapsevanem. Armastus ei ole tasu ehk midagi, mida laps peaks välja teenima. 

Nõuanded
 • Tehke iga päev vähemalt 30 minutit ühiselt midagi toredat - näiteks alustage peretraditsiooniga, kus igal õhtul istute mõnusalt koos ja arutlete, kuidas päev läks. Kui laps soovib, siis on hea ka kehaline kontakt, kallistused, mõnikord süles olemine, sõbralikud patsutused jms.  Oluline on, et need hetked ei muutuks n.ö lapse ülekuulamiseks. Näidake eeskuju ja jagage midagi oma päevasündmustest. Tundke huvi, millised olid lapse rõõmud ja mured, kuidas suhted kaaslaste, õpetajate ja treeneriga. Lapse ühishetk lapsevanemaga peaks igal juhul olema individuaalne. Arutlemise võib asendada mõne ühise mängu või lugude jutustamise või ka lihtsalt müramisega.
 • Kutsuge ellu perekondlikud nõupidamised - juurutage  tava, kus iga pereliige võib kokku kutsuda perenõupidamise, kus tegeletakse mingi konkreetse probleemi arutamisega ja võimalike lahenduste otsimisega. Kui näitate ise eeskuju, olete avatud ning arvestate sellega, et sama lahenduseni võivad viia erinevad tegevused, siis näete, et lapsed haakuvad peagi uue mängulise traditsiooniga. Sellistel koosolemistel võiks arutada ka teie pere reegleid ja kokkuleppeid ning mõelda, kas ehk mõned neist on oma ajale juba jalgu jäänud. Nõupidamistel võib olla kindel vorm ja ülesehitus, kuid vahvad on koosolemised, kus küll räägitakse neist olulistest asjadest, kuid tehakse seda näiteks hoopis koos kooki küpsetades või puzzlet kokku pannes või miks mitte ka peenart rohides.
 • Tea, millega sinu laps tegeleb ja  kuidas laabuvad tema suhted väljaspool kodu. Anna vabadust, kuid ole lapse jaoks kättesaadav. Kuna laps liigub põhilise osa oma aktiivsest päevasest ajast  väljaspool vanemate mõjuvälja, on oluline, et vanemad säilitaksid  üldises plaanis ülevaate oma lapse tegemistest. Selleks, et side lapsevanema ja lapse vahel säiliks, peaks kodune õhkkond olema võimalikut rahumeelne.
 • Arutlege lapse jaoks aktuaalsetel teemadel: sotsiaalmeedia/Facebook, koolikiusamine jms.
 • Hoidke end nende teemadega kursis, sest see on võimalus olla kontaktis oma lapsega. Pealegi vajab laps valikute tegemisel oma seisukohale lisaks ka teie seisukohta ning mõnikord ta lihtsalt küsib nõu. 
 • Mõtiskle, kas sinu lapse elu on tasakaalus - oluline on, et lapsel oleks kooli ja trennide kõrval aega taastumiseks ja niisama olemiseks. Tähtsal kohal on piisav uni. Kui lapse vaba aeg kipub põhiliselt kuluma arvutis olemise peale, siis keeldude ja käskude asemel paku lapsele asendustegevust, paremal juhul koostegutsemist. Kui tuleb ette pettumusi, keerulisi situatsioone ning stressihetki, siis arvuti ja teler on oma atraktiivsuses lapse jaoks peibutisteks. Need vilkuvad ekraanid pakuvad kohest ja kiiret rahuldust. Sellest on kerge jääda  sõltuvusse isegi  täiskasvanul. Enne arvuti põlu alla panemist proovi mõista, mis on lapse tegelik vajadus ning millest puudust tunneb. Tavaliselt on need ootamatult  lihtsad asjad: armastus, tunnustus ja teadmine, et temaga on kõik korras. 
 • Ole teadlik, mis on iseloomulik teatud arenguetappidele - kui mõistad üldisemal tasemel, mis sinu lapsega on toimumas, siis annab see sulle enesekindlust ja jõudu olla lapsevanem, kes tuleb toime nii lapse arengu toetamisega, tema mõistmisega kui ka piiride paigas hoidmisega.
Allikas: Perekeskus Sina ja Mina, www.sinamina.eepood.minulaps.ee
 - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, Carriwell, Cybex, Ecolab, GloMinerals, Herlitz, Huggies,Laica, Lavazza, Lotte, Munchkin, Muumi, PlanetBio, Shea Mooti, Solgar, Sonett, Weleda jt

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Madrihõnguline kirbuturg-laat Pirital, 14. novembril
november
PIRITA KIRBUKAS laupäeval, 14. novembril 11:00-14:00 Pirita Vaba Aja Keskuses, Merivälja tee 3.
Mardilaat Saku Suurhallis, 5.-8. novembril
november
Mardilaadal esitletakse ja müüakse Eesti parimat käsitööd, toimuvad oma ala asjatundjate poolt läbi viidud meistrikojad käsitöö gurmaanidele ja harrastajatele ning õpitoad lastele. 
Lapse sünnipäeva saab nautida kogu pere
Mida on vaja ühe tõeliselt vahva sünnipäevapeo õnnestumiseks? Natuke meelepäraseid suupisteid kõhu täitmiseks, rohkelt mahla- ja veetopse janu kustutamiseks ning tõeliselt palju ruumi koos erinevate vingete atraktsioonidega. Ning vabadust seda kõike täiel rinnal nautida! Lapsed nõustuvad selle nimekirjaga kohe kindlasti. Lisame sinna veel õnnelikud ja heatujulised lapsevanemad, kes samuti järeltulija pidu rahulikult tähistada saavad. Kõik see ja rohkemgi veel ootab tähtpäevalisi MUUUV Viimsi seiklusmaal.
Kuidas suurendada dramaatiliselt rohelisest teest saadavat kasu?
Roheline tee on tervistava eliksiiri staatuse pälvinud mitmel erineval põhjusel. See tee sisaldab rohkem kui 200 erinevat bioaktiivset komponenti, mis toimivad kehas sünergiliselt – keha tervistades, puhastades, energiseerides ja stimuleerides.
Väike-Päike loeng-vestlusring teemal `Laste hellitamisest ja ärahellitamisest´, 5. novembril
november
Juba sel neljapäeval, 5. novembril kl 18.00-19.00 toimub kesklinna lasteklubis Väike Päike "Lapsevanema kooli" loeng-vestlusring teemal "Laste hellitamisest ja ärahellitamisest". Loengut viib läbi lastepsühholoog Ave Orgulas.