Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Kuidas efektiivselt piire kehtestada?

esmaspäev, 9. mai 2016
Teil ei õnnestu mitte kedagi mitte midagi tegema sundida. Laps kuulab sõna teievahelise usaldusel ja kiindumusel põhineva suhte tõttu. Teine võimalus on muidugi hirm, mis on hetkeliselt efektiivne motivatsiooniallikas. Ent kuna te peate ähvardustega üha karmimaks minema, kaotab hirm ajapikku oma efektiivsust.

Siit mõned mõtted, kuidas kehtestada lapsele piire nii, et teie ja lapse suhe säiliks usalduslik ja avatud ka pikas perspektiivis:
 1. Alustage tugeva toetava sideme loomisest, nii teab laps, et te olete tema poolel ja tahab teie meele järgi olla.
 2. Ärge tehke suud lahti ene, kui side on olemas. Vaadake lapsele silmale. Puudutage teda, et köita ta tähelepanu.
 3. Olge tema poolel piiride kehtestamisel. "See on ju päris lahe...aga ma kardan, et nii võib keegi viga saada."
 4. Kehtestage piir rahulikult, leebelt ja siira osavõtlikkusega. "Oi-oi! Mina ei karju sinu peale, nii et palun ära sina ka karju minu peale. Sa oled vist väga endast väljas, kui sa sellist hääletooni kasutad. Mis viga, kullake?"
 5. Tunnistage piiri kehtestades tema seisukohta. "Ma tean, üldse pole kerge õues mängimine lõpetada ja tuppa tulla, aga nüüd on aeg vanni minna."
 6. Pakkuge lapsele valikut, et ta ei tunneks, justkui teda kamandatakse. "Kas tahad kohe tuppa tulla või veerand tunni pärast?"
 7. Saavutage lapse nõusolek piiri seadmisel. "Olgu, viis minutit veel, aga viie minuti pärast ei mingit vastupunnimist, eks ole? Lööme käed!"
 8. Viige asi leebelt lõpule. Palju kergem on leebeks jääda, kui viite asja lõpuni enne, kui kannatuse kaotate. Ühtlasi on last kergem koostööle saada, kui ta teab, et vastu punnides ei nihku piir tagasi. Enamasti tuleb selleks, et laps teie seatud piiri tõsiselt võtaks, talle lähemale minna ja silma vaadata. See on palju efektiivsem kui hääle tõstmine. "Nüüd on viis minutit möödas, aeg on tuppa tulla."
 9. Näidake üles mõistmist ja empaatiat. "Sul on siin nii vahva. Aga nüüd on aeg vanni minna."
 10. Piirake läbirääkimisi. "Ma saan aru, et mängu pole kerge katkestada, aga me leppisime viie minuti eest kokku, et sa ei punni enam vastu. Nüüd on viis minutit läbi. Lähme."
 11. Ärge lootke, et see talle meeldib. Ükski laps ei anna hea meelega alla ja see on normaalne. Te võite suhtuda tema õnnetusse olukorda osavõtlikult, muutmata samas piire. "Saan aru, et sa ei taha tuppa tulla, kui teised lapsed saavad kauem õues olla. See on kindlasti raske. Aga sa pead täna vanni minema ja me tahame ju veel enne voodisse minekut raamatut ka lugeda."
 12. Kui teil ei õnnestu reaalsuses tema soovi täita, siis tehke seda fantaasia abil. "Kui sa suureks saad, siis mängid küll kõik ööd õues, on ju nii?"
 13. Kui laps hakkab nutma või satub raevu piiri seadmise peale, siis kuulake ta ära. Kui lapsed tunnevad, et neid kuulatakse on nad märksa koostööaltimad. "Sa soovid nii väga, et saaksid kommi...Ja sa nutad...Ma olen siinsamas kullake. Ma kallistan sin hea meelega, kui sa selleks valmis oled."
 14. Reageerige sellele vajadusele või tundele, mis halva käitumiseni viis. "Sa kiusad venda sellepärast, et tahad temaga mängida, eks ju? Aga selle asemel et tema mäng ära lõhkuda, kutsume ta hoopis mängima."
 15. Ärge andke alla, kui teil tekib kiusatus teda mingil moel karistada. Piiri kehtestamine on õppetunni andmiseks piisav, sest lapsed võtavad lõpuks meie reeglid ja rutiini omaks. Kriitika muudab tõenäolisemaks, et laps hakkab meie reeglite vastu mässama.
 16. Kui laps teid trotsib, keskenduge suhtele, mitte distsipliinile. Jämedalt käituv laps on kas endast väljas või väljendab vajadust parema suhtumise järele teiega. Mõlemal juhul teeb tagajärgedega ähvardamine olukorra hullemaks.
 17. Kui miski muu ei aita, katsetage kallistamist. Sellega te ei premeeri halvasti käituvat last. Lapsed on endast väljas siis, kui tunnevad, et side on katkenud - te loote niimoodi sideme, nii et tal on põhjus korralikult käituda. Te pakute talle turvalisust, mille abil segadusest kiiremini üle saada. Ja ühtlasi aitate rahuneda ja tema parema mina tagasi saada.
Allikas: "Rahumelne lapsevanem, rõõmsad lapsed" (Laura Markham)pood.minulaps.ee
 - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, BabyBjörn, Carriwell, Cybex, Ecolab, GloMinerals, Herlitz, Huggies, Iittala, Laica, Lavazza, Lego, Lotte, Maxi-Cosi, Munchkin, Muumi, PlanetBio, RemedyWay, Solgar, Sonett, Stiga, Qilikang, Weleda jt

Kommenteeri artiklit

Anneli R.
teisipäev, 10. mai 2016 16:00
Kas tõesti autoritel kõigil on olnud mõistlikud,rahulikud lapsed.Ma võin kõike neid õpetusi järgida ja järgingi aga ma ei saa lapsega kontakti enne kui ta on KOLMVEERAND TUNDI oma tahtmise eest röökinud.Me kallistame korduvalt selle aja sees,just tema soovil,kuid ta karjub ikka edasi.Jah neid on nüüdseks vähenenud ühele kahele korrale päevas aga siiski.Kuid me oleme ju ka ometi inimesed,EMAD MA MÕTLEN.Kusjuures on ta oma häälepaeltele sellega liiga teinud.Kui ma aga oleks püüdnud neid jonnihoogusid vältida,oleks ma pidanud olema tema isiklik ori.Ja ega ta siis ka rahul ei olnud kui ma tema soove täitsin ,lihtsalt nõudmised läksid järjest jaburamateks. Aga ma armastan siiski väga seda väikest kuradit ja nelja lapse emana ma tean,et see kangus mis praegu kopsu,üle maksa ajab ,on tulevikus väga suur pluss,elus hakkama saamisel. :D

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

´Elav ajalugu 2016. Muinasajast keskaega´ Eesti Vabaõhumuuseumis 21.-22. mai
mai
„Elav ajalugu“ on rahvusvaheline taaskehastajate üritus, kus tutvustatakse külastajale erinevate ajaperioodide eluolu muinasajast keskajani. 
Kuidas rääkida lapsele, kust lapsed tulevad?
Kui varakult ja kuidas lastesaamisest rääkida, mida arvata nn kapsalehe- ja kurejuttudest, miks pakuvad nn „pepunaljad“ lastele lõbu ning kas mingist vanusest alates ei sobi lapsel olla teiste ees alasti? Sellest kõigest kirjutab Perekeskuse Sina ja Mina pereterapeut Tiina Teska.
Lastega Kopenhaagenis ja Legolandis
Hans Christian Anderseni Väikese Merineitsi linn Kopenhaagen on ehitatud veele, kujutades endast kanalite ja saarte võrku. Oma poolteise miljoni elanikuga on Kopenhaagen Skandinaavia suurim ja elavaim linn. Kopenhaagenis ja selle ümbruses on koos lastega palju avastamist.
Raskustes viie lapsega üksikema Rapla vallas vajab abi
MTÜ Do Good soovib aidata Rapla vallas elavat viie lapsega üksikema, kellel on hädasti vaja lastele riideid, jalanõusid kodutehnikat jpm.
Beebidel ja väikelastel tekib autos kiiresti ohtlik ülekuumenemine
Päike võib auto interjööri nii üles kuumutada, et see muutub poole tunniga eluohtlikuks ja seda isegi suhteliselt jaheda ilmaga. See tuleneb asjaolust, et sisetemperatuuri tõus sõltub esmajoones siseneva päikesevalguse hulgast ja mitte niivõrd välistemperatuurist. Seetõttu on eriti oluline olla tähelepanelik beebide ja väikelaste suhtes. Ülekuumenemine tekib kiiresti ja kuumarabanduse oht on väikestel väga suur.