Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Vendade-õdede mõju teineteisele

esmaspäev, 19. juuni 2017
Uue pereliikme sünd mõjutab kogu pere harjumuspärast rütmi ja võib põhjustada esialgu lisastressi. Seetõttu on oluline teada, et vanem vend-õde peaks olema erilise tähelepanu all ning lapsevanem peaks tagama tema turvatunde säilimise.

Õdede-vendade tähendus lapse sotsiaalsete oskuste omandamise kontekstis on suur. Lapse emotsionaalsele tasakaalule on oluline, et ta õpiks vanemate kiindumust oma vendade-õdedega jagama. Täiskasvanueas tekkiva võimaliku kadeduse, pettumuste ja muude negatiivsete tunnetega on lihtsam toime tulla, kui lapsepõlves harjutatakse neid emotsioone turvalises pereringis (kus keegi ei hülga kedagi, hoolimata sellest, mida mõni pereliige teeb või tunneb).

Tänapäeval kurdetakse sageli selle üle, et lapsed ei suuda oma pettumustega toime tulla. Selle emotsiooni õppimiseks on loodus korraldanud mudilase jaoks parima võimaliku keskkonna - õed-vennad. Inimese esimesed pettumuskogemused haakuvad sageli just õdede-vendadega. Lapsel on pidev mure, kas ta on oma vanemate silmis sama hea ja tubli kui mõni teine sama pere laps; ja kas talle saab osaks sama palju vanemate aega ning tähelepanu kui teistele. Suutlikkus taluda kadedust ning pettumusi kujuneb just mainitud tunnete kogemuse ja ületamise kaudu. Protsessi tulemusena tõdeb enamik lapsi, et vanemate armastus ja hoolitsus on püsivad.

Õdede-vendade vaheline kadedus on üks esimesi negatiivsete emotsioonidega toimetuleku praktiseerimisvõimalusi. Kui uue beebi sündides viiakse vanem laps lasteaeda, jäetakse kasutamata üks oluline õppetund ehk saatuse poolt kingitud võimalus lapse personaalsuse arendamiseks. Ei ole ka välistatud, et laste eraldamise kaudu tekitakse neile pöördumatut kahju - tugevdatakse ühe pere laste vahelist kadedust, mis võibki kestma jääda.

Kui sünnib uus beebi, peaksid ka teised selle pere lapsed oma kollektiividest puhkust saama, et oleks aega uue pereliikmega paremini tutvuda. Kooliealised seda võimalust ilmselt ei vaja, kuna neid saab muul moel veenda, et kõik ühe pere lapsed on vanematele võrdselt olulised. 5-6 aastasele peaks piisama paarist kodusest päevast, siis ta mõistab juba ise, et beebi hooldamine on tegelikult üsna igav ning tüütu töö ning soovib lausa ise oma kaaslaste ning põnevate mängude juurde naasta.

Hoopis teistsugune olukord on alla kolmeaastase lapsega. Tema ei mõista veel, mis täpselt juhtus ja kes on see võõras kisakõri, kes saab endale kogu vanemate tähelepanu, ohustades sel moel tema enda  väljakujunenud positsiooni. Vanemate jutt uuest mängukaaslasest, kes talle kindlasti meeldima hakkab, ei kõla eriti usutavalt. Olukord on lapse jaoks umbes sama, kui näiteks abikaasa toob koju uue naise või mehe, kinnitades senisele partnerile, et too saab endale uue sõbra ja kõik kolm hakkavad nüüdsest mõnusasti koos aega veetma. Selline jutt usaldust ei ärata.

Väikelapsele tuleks kasuks, kui ta vähemasti alguses võiks beebi elus osaleda - näha kuidas imikut hoitakse, saamaks kindlustunnet selle kohta, et ta enda positsiooni ei ohusta miski. Turvatunnet ei teki, kui laps peab oma päevi mujal veetma. Ema pidev väsimus, soov magada ka keset päeva, vajadus hetketi lõõgastuda ning omaette olla on igati arusaadavad, aga ka vanema lapse vajadusi ei tohiks alahinnata.

Ühe pere laste ühised kogemused loovad sotsiaalsete oskuste harjutamisele suurepärase baasi. Jagamist, andmist, hoolitsemist ja kaaslase aitamist õpitakse just esmalt õdede-vendade keskel. Õdede-vendade keskel õpib laps ka seda, et erinevad sotsiaalsed situatsioonid eeldavad erinevaid reegleid ja et ühte ja sama normi tuleb erinevates suhtlemisolukordades pisut kohandada.

Õdede-vendade vanuseerinevus võimaldab perekonnas ka mudelõppimist - nõnda omandatakse sotsiaalseid oskusi kiiremini ning paraneb toimetulekuvõimekus eakaaslaste seas. Vanem laps kiirendab noorema arengut - mudelõppimise kaudu hakatakse mitmeid tegelusi sooritama hoopis varem kui näiteks üksiklapse puhul.


Allikas: raamat "Väikelapse sotsiaalsus" (Liisa Keltikangas-Järvinen)pood.minulaps.ee - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, BabyBjörn, Carriwell, Cybex, Ecosh, GloMinerals, Herlitz, Hoppekids, Laica, Lego, Maxi-Cosi, Makayla Design, Muumi, Solgar, Sonett, Stiga, Terranova, Weleda 

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Tarbi rohkem puhtaid köögi- ja puuvilju
Söö ning naudi puhtaid köögi- ja puuvilju. Ole ka  teadlik, kuidas neid õigesti puhastada.
Lapse seksuaalsusest
Tänapäeval on lapse maailma tulnud palju selliseid nähtusi, mis sinna veel ei peaks kuuluma ja mida tal on raske mõista: meedias nähtu – kuuldu, pere lagunemine, vägivald, vanemate töötus, juhuslikult kuuldud või teadlikult antud hinnangud lapse kohta. Kõik eelöeldu ja palju muudki võivad olla põhjuseks, et lapsel kujunevad halvad harjumused nagu näiteks küünte närimine, pöidla imemine või mängimine suguelunditega.
Kuidas voltida lihtsalt t-särki?
Kui t-särkide kokku panemine on muutunud tüütuks ja aeganõudvaks, siis on üks imelihtne nipp, mida tasub proovida.
Ise tehtud õhuvärskendaja - lihtne, soodne ja tervislik
Poodides müüakse riiulite kaupa erilõhnalisi õhuvärskendajaid. Paraku sisaldavad need palju ebatervislikke aineid, mille sissehingamine võib põhjustada tundlikumatele allergilisi reaktsioone.
Elva Perekodu lapsed vajavad koolitarbeid
Elva Perekodu pakub asenduskoduteenust vanemliku hoolitsuseta lastele vanuses 4-17 eluaastat. Valdav enamik lapsi on koolilapsed ning seetõttu vajavad nad peatselt saabuvaks sügiseks koolitarbeid.