Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Vanemad vanavanemate vastu - kuidas lahendada põlvkondade vahelisi konflikte lapselaste kasvatamisel?

pühapäev, 11. september 2016
Harva on perekondi, kus aeg-ajalt ei tekiks põlvkondadevahelisi lahkhelisid lastekasvatamise teemadel. Selleks, et viia kokkupõrgete mõju miinimumini, on mõned soovitused.

Ergutage perekonna kokkuhoidmist - kindla punktini
Vanavanemad, kes tunnevad, et neid on ilma jäetud lapselaste sagedasest nägemisest või kes tunnevad, et nad on sunnitud neid liiga tihti nägema on tõenäolisemalt raskemini koheldatavad. Kui leiate, et vanavanema-lapselapse suhte jaoks on liiga vähe aega, püüdke probleemi koos arutada. Mõned võimalused: korrapärased laupäevsed pärastlõunavisiidid, nädalalõpu kooseinestamised, jalutuskäigud pargis, kookide küpsetamine, lauamängude mängimine jne.

Kui aga on vastupidiselt olukord, kus vanavanemad on liiga sagedased külalised ning saabuvad ootamatult ukse taha,
siis tuleks sellest rääkida. See on ainus viis, kuidas nad teie tunnetest teada saavad. Selgitage sõbralikult, miks vajate privaatsust, et te sooviksite külaskäiguks valmistuda ja teile meeldiks, kui nad ette helistaksid.

Tunnistage, et erimeelsused jäävad kohati niikuinii
Kui tuleb aeg teha otsuseid lapse kasvatamise kohta, jääb viimane sõna lapsevanematele. Vältimaks pidevat hõõrumist ja riidusid, olge selle koha pealt selge- ja kindlasõnaline, kuid diplomaatiline. Selgitage vanematele, et nemad on teinud teie üleskasvatamisel nii head tööd, et teie olete nüüd küllalt usaldatav ja kompetentne, et teha sama tööd oma lapse kasvatamisel. Öelge neile, et olete alati valmis ära kuulama nende ettepanekuid, aga tahate valikute tegemisel kasutada ka teisi allikaid (arsti, teisi eksperte, raamatuid) nagu ka omaenda intuitsiooni.

Olge paindlik
Lapsed on võimelised aru saama eri kodudes valitsevate erinevate reeglitega. Suurema vaevata õpivad nad selgeks, et vanaema juures ei tohi jalgu sohvale panna, kuid seal tohid vaadata televiisorit pärast õhtusööki (kodus ei tohi). Kuni pole tegemist suurte küsimustega, jätke vanavanematele teatud tegutsemisruumi. Kui nad rikuvad reeglit, mille suhtes olete väga jäik, mõelge enne, kui reageerite. Selgitage rahulikult reegli tähtsust ning avaldage lootust, et neile loeb see sama palju kui teile.

Ärge rünnake
Suhtumine nõuandesse kui solvangusse eskaleerib tarbetult generatsioonidevahelisi pingeid. Võtke vanavanemate soovitused vastu niisugusena nagu see loodetavasti oli mõeldud - heasoovliku nõuandena kelleltki, kes hoolib. Kasutage nõuannetest, mida võite ja ülejäänu jätke lihtsalt sinnapaika.

Olge avatud õppima
Kuulake alati avatud meelel ära, mida vanavanematel on öelda ja andke neile kiiresti teada, milles neil teie arvates on õigus ja milles nad eksivad.

Harige vanavanemaid
Kolmkümmend aastat tagasi peeti lapse pöidla lutsimist märgiks emotsionaalsetest probleemidest. Tänapäeval peetakse seda normaalseks enese lohutamise harjumuseks. Aja jooksul on niivõrd palju muutunud, et hea oleks vanavanemat suunata kaasaja lapsevanemate maailma, ärgitades neid lugema mõnda lapse eest hoolitsemise käsiraamatut.

Otsige teine arvamus
Kui enesekindlad vanavanemad muudavad teid ebakindlaks iseenda arvamuse suhtes, leidke otsustav arvamus lapse arstilt, raamatust või mõnest muust usaldusväärsest allikast. Mida rohkem te teate, seda kindlam saate olla oma otsuse kaitsmisel.

Moodustage ühisrinne
Teie ja teie abikaasa peaksite ühisel jõul vastu seisma vanavanemate sekkumisele - pole tähtis kumma vanemad on sekkunud. Ärge mõelge endast kui kahest inimesest, kes seisavad vanavanematele vastu, vaid kui kahest inimesest, kes seisavad oma perekonna eest.


Allikas: raamat "Mida oodata: väikelapseaastad" (Arlene Eisenberg, Heidi E. Murkoff ja Sandee E. Hathawy, B.S.N.)pood.minulaps.ee - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, BabyBjörn, Carriwell, Cybex, Ecosh, GloMinerals, Haba, Herlitz, Huggies, Iittala, Jack Wolfskin, Laica, Lavazza, Lego, Lotte, Makayla Design, Maxi-Cosi, Munchkin, Muumi, PlanetBio, Solgar, Sonett, Smoby, Stiga, Qilikang, Weleda jt


 

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Lillevee tervendavad omadused
Lillevesi ehk hüdrosool on aromaatne vesi, mis jääb järgi pärast eeterliku õli ekstraheerimist vesi või auru destillatsiooni läbi. Lillevesi on veeslahustuv, palju õrnem kui eeterlik õli ning seda võib kanda otse nahale. Lillevesi on põletikuvastane, ei sisalda mingeid ärritavaid aineid, sobib hästi nahahoolduseks nii lastele kui ka täiskasvanutele.
Hoia kärbsed kodust eemal
Kärbseid meelitavad ligi igasugused eluga kaasnevad ained ja jäätmed. Eluruumides elavad nad soojal aastaajal, kuid lautades koorub neid aastaringselt. Kärbeste liikumine toidujäätmete, väljaheidete ja riknenud liha vahel on ebameeldiv, kuid see ohustab ka tervist.
Kuidas toetada pere vanemat last, kui majas on väiksem õde või vend?
Vanemad lapsed tunnevad end algul sageli meelitatuna, kui andunud fänn neil kõikjal kannul käib. Aga peagi nad väsivad sellest, et neil igal sammul järel käiakse ja neid järele ahvitakse, et neil pole kunagi ühtki hetke võimalust omaette olla või veidi puhata ja kaitsta oma ruumi uudishimulike sõrmede ning krabavate käte eest.
Sidrun kui koduse majapidamise asendamatu abiline
Sidrunimahl on hape, tal on kõrge toiteväärtus ja lisaks veel naturaalne desinfektant. Selle lõhn meeldib enamusele inimestest, aga on vastuvõetamatu kahjuritele. Sidrun aitab säilitada toitu ning vahetab lihtsalt välja karmid kemikaalid erinevate ainete koostises. 
Miks eelistada malmpanni?
Malmpannid on vastupidavad. Ei pea muretsema selle pärast, et äkki kriimustad pinda ning värv või mõni kiht maha võiks kooruda. Nad lähevad ajaga küll rooste, kui ei kasutata, aga seda viga on võimalik kiiresti parandada. Suure tõenäosusega kestab pann kauem kui sina ise.