Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Laps on väärtuslik

kolmapäev, 9. september 2015
Salasona.eu on refereerinud Ameerikas tunnustatud terapeudi Pia Mellody raamatu "Kaassõltuvus". Allpool on välja toodud tema raamatu „Kaassõltuvus“ see osa, mis kirjeldab, kuidas vanemad lapse sünnipäraselt kaasas olevaid omadusi arvestades saavad traumade teket ära hoida. Teadlikud lapsevanemad kasvatavad oma lapsi nii, et nad saavad täiskasvanuks küpsete, hästi hakkamasaavate inimestena, kellel on endaga hea läbisaamine.

Pia Mellody sõnul on igal lapsel sünnipäraselt kaasas viis omadust: nad on väärtuslikud, haavatavad, ebatäiuslikud, sõltuvad ja ebaküpsed. Lisaks neile viiele omadusele on lastel veel kolm omadust, mis võimaldavad neil korralikult suureks kasvada (vaatamata väärkohtlemisele ellu jääda ja hakkama saada): 1) keskendumine iseendale, mis tagab sisemise arengu; 2) piiritu energia, et suurekskasvamisega hakkama saada; 3) kohanemisvõime, et läbida pidevat kohanemist nõudvat küpsemisprotsessi.

Laps on väärtuslik
Lapsed väärivad väärtustamist juba üksnes oma olemasolu tõttu. Neil ei ole vaja midagi „teha“ selleks, et olla väärtuslikud. Samas ei tuleks peres hinnata ühte last rohkem kui mõnda teist pereliiget. Elu alguses puudub lastel igasugune minapilt, neil pole isiksusliku arenguga seonduvaid käitumismustreid. Tavaliselt õpivad nad suhtlemist esmalt emaga, seejärel ema ja isaga. Vanematest lähtuv austus saab aluseks nende eneseaustusele. Eluterve hoiakuga lapsed teavad: „Ma sündisin väärtuslikuna. Ma olen küllalt hea. Ma olen adekvaatne.“

Eluterve hoiaku väljaarenemiseks peab lapsevanem vältima ebafunktsionaalset tegevusmustrit, mille kohaselt ta jaataks üksnes enda tegevust ja eitaks lapse oma. Nii toimides annaks vanem lapsele sõnumi: „Sa tohid teha ainult seda, mida mina tahan ja mitte seda, mida sa ise tahad.“

Kasutada tuleb võimu jagavat lähenemist, kus lapsele jääb mõnevõrra valikuvabadust, talle selgitatakse valiku alternatiive. Näiteks: laps ei taha õhtul magama minna. Ema ütleb, et ta mõistab seda soovi, aga kuna laps on alles 8 aastat vana ja vajab palju und ja järgmisel päeval on ees palju huvitavaid tegemisi, siis on hetkel magamaminek kõige õigem asi (toimub lapse soovide ja tunnete ärakuulamine ja reeglite selgitamine). Ema selgitab, et selles pole midagi halba, et laps ei taha parasjagu magama minna, aga tal on hetkel valida erinevate voodisse mineku viiside vahel: kas minna iseseisvalt või ema aitab (reeglite selgitamine ja nende juurde kindlaksjäämine koos nende täitmiseks erinevate võimaluste pakkumisega ei tee lapsele haiget). Juhul, kui laps ei aktsepteeri reeglit, siis võivad sellega järgmisel päeval kaasneda ebamugavad tagajärjed – laps ei saa mõnes ettevõtmises osaleda, kuna on liiga väsinud. Sellega õpetab lapsevanem lapsele enda eest hoolitsemist ja seda, et elus on valikuvõimalused ja vastavad tagajärjed ning et võimu on võimalik teistega jagada, läbirääkimisi pidada, sõna pidada jne.

Laps on haavatav
Laste piiridesüsteem ei ole välja arenenud ja nad peavad laskma end vanematel kaitsta. Vanem peab last kaitsma nii füüsilises, seksuaalses, emotsionaalses, intellektuaalses kui spirituaalses plaanis. Lapsed õpivad ennast kaitsma selle kaudu, kuidas nad tajuvad oma vanemate kaitset. See tähendab, et hästitoimivad vanemad 1) tunnistavad laste õigust oma kehale, mõtetele, tunnetele ja käitumisele ning 2) kellegi teise väärkohtleva käitumise korral astuvad vahele ja pakuvad lapsele kaitset. Vanemad ei asu väärkohtleja poolele. Haavatavust õpib laps selle järgi, kuidas ta vanemad on võimelised jagama oma tundeid teistega, õppides, millised on kohased hetked haavatavuse näitamiseks ja läheduse kogemiseks. Vanemad õpetavad lapsele, et ta saab mõjutada teisi inimesi kas positiivsel või negatiivsel moel. Ta õpib olema tundlik ja tähelepanelik oma isikliku reaalsuse jagamisel ning õpib, et samamoodi nagu temal on õigus oma isikliku reaalsuse kaitsmisele, on selline õigus ka teistel.

Laps on ebatäiuslik
Lapsed eksivad – õppimise ja kasvamise käigus teevad nad pidevalt vigu. Nad on veel ebatäiuslikumad kui täiskasvanud, kuna neil puudub elukogemus. Hästi toimivas perekonnas teab aga igaüks, et keegi meist pole täiuslik. Lapsevanemad ei püüa jätta muljet, nagu oleksid nemad jumal ja jumalanna. Seega, kui nemad eksivad, siis peavad ka nemad oma viga tunnistama, eksimuse hüvitama. Selle järgi õpivad lapsed samamoodi käituma. Kui vanemad ei suuda oma vigu tunnistada ja nende eest vastutada, võtavad nad ise endale Kõrgema Jõu rolli, blokeerides nii lastele tee tõelise Kõrgema Jõu tundmaõppimisele.

Laps on sõltuv (vajaduste ja soovidega)
Lastel on teatud hulk sõltuvuslikke vajadusi, mida saavad rahuldada vaid teised inimesed. Selleks on toit, riietus, meditsiiniline abi, peavari, füüsiline ja emotsionaalne hoolitsemine, aga ka seksuaalne, majanduslik, haridusalane ja spirituaalne teave ning toimimisjuhised. Vajadus emotsionaalse hoolitsemise järele on üks olulisemaid pärast seda, kui põhivajadused on kaetud. See on vajadus pälvida teiste tähelepanu ja aega, et tunda end olulisena, et tunda end kuulduna ja nähuna. Siia kuulub ka vajadus saada teavet selle kohta, kes ta on ja kuidas mingit asja tuleb teha (kuidas riietuda, puhtust pidada, sõpru leida, olla mees või naine). Selle tulemusel kujuneb sisemine tunnetus oma identiteedi suhtes. Ühelt poolt võtavad lapsed oma identiteedi kujundamisel infot sellest, mida vanemad „räägivad“ neid olevat (nii sõnade kui tegude kaudu), teisalt annab infot see, kui lapsed jälgivad oma vanemaid ja kuulevad seda, kelleks vanem ise end nimetab, kellena kirjeldab, millised on vanemate elutõed ja uskumused.

Laps on ebaküps
Lapsevanem, kelles tekitab üllatust, viha või muret, et tema 8-aastane poeg käitub nagu laps, unustab tõsiasja, et ebaküpsus kuulub lapse põhiolemusse. Adekvaatsed lapsevanemad teavad, mida eeldada igas järgmises arengustaadiumis alates beebieast kuni teismeeani ja nad ei oota, et lapsed käituksid täiuslike väikeste täiskasvanutena. Nad ei oota, et laps käituks küpsemalt, kui on eakohane ega nõua, et ta kannaks vastutust viisidel, mida oleks õigustatud eeldada vanema lapse puhul. Samuti ei luba nad lapsele käitumist, mis on ilmselgelt sobiv nooremale lapsele vaid suunavad ta konstruktiivsel viisil eakohase käitumise juurde. Lapsed ei reageeri ründavale käitumisele: lõpeta see lapsik, rumal käitumine! Vaid sellele, kui viha aktsepteerida ja küsida: räägi mulle, mis sinuga juhtus?

Salasõna albumil "Lapse rõõmuks" leiate lihtsad ja lastepärased juhendatud rännakud sisemaailma, mis aitavad lapsel end avastada ja rõõmuga eluteel edasi liikuda. "Lapse rõõmuks" leiad ka MinuLaps e-poest: pood.minulaps.ee/et/a/cd-plaat-laste-roomuks

Allikas: www.salasona.eupood.minulaps.ee - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, Carriwell, Cybex, Ecolab, GloMinerals, Herlitz, Huggies, Lavazza, Lotte, Munchkin, Muumi, PlanetBio, Shea Mooti, Sonett, Weleda jt

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Mesikäpa lastejooksud 2015, 12. septembril
september
Mesikäpa lastejooksud toimuvad laupäeval, 12. septembril algusega kell 12.00 Tallinna Vabaduse väljakul. Distantsi pikkuseks on ca 300 m ja osalema on oodatud kõik lapsed vanuses 2-12.
Mänguväljakute ohutusest
Mäng on lapse põhiline tegevus, mis on seotud spontaansuse, loomingulisuse, lusti ja lõbuga ning kõik me oleme kunagi mänguväljakutest rõõmu tundnud. Enne, kui sinu laps mänguväljakul mängima hakkab, peaksid sina ümbruse üle vaatama.
Mida teha, kui laps pidevalt unustab?
Vanemad küsivad alatihti, kuidas tuleks toimida, kui laps on mõtlematu ja unustab tihti oma asju. See käitumine algab enamasti varases eas, 4-5-aastaselt ning jõuab kõrgpunkti põhikoolis.
Maca juur kui indiaanlaste iidne elujõu allikas
Maca tugevdab immuunsüsteemi, mõjub antioksüdatiivselt ning tõstab toonust ehk mõjub kroonilise väsimuse vastu väga hästi. 
Chia dessert vaarikatega
Chia seemned on tervisele kasulikud ning nendest saab kokku segada imemaitsva nädalalõpu desserdi.