Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Mida peab lapsevanem teadma arvutimängudest?

neljapäev, 12. jaanuar 2017
Arvutiga mängimine on lapsele mäng nagu iga teinegi. Mängides saab ennast välja elada, panna proovile, sõpradega suhelda ja omavahel mõõtu võtta. Probleemid tekivad siis, kui arvutimäng muutub lapsele esmatähtsaks ning selle kõrval ununevad nii koolitöö, sõbrad kui teised hobid. Portaalis www.targaltinternetis.ee on sel teemal väga asjalik ülevaade.

Kui laps mängib arvutiga
Arvutimäng on samamoodi arendav nagu lauamäng või õues peituse mängimine — laps õpib uusi olukordi hindama ja lahendusi otsima. Probleemid tekivad siis, kui arvutimäng muutub lapsele esmatähtsaks ning selle kõrval ununevad nii koolitöö, sõbrad kui teised hobid. Sõltuvusprobleemiga laps on närviline, kergesti ärrituv või endassetõmbunud. Mängu mängimiseks või lisaboonuste saamiseks võib käiku minna päris raha, milleks võib kuluda kogu taskuraha ja enamgi veel. 

Mis kasu on arvutimängudest?
 • Laps õpib lahendama erinevaid situatsioone ja probleeme
 • Areneb loogiline, põhjus-tagajärg seostel põhinev mõtlemine
 • Täieneb arvuti kasutamise oskus 
 • Areneb ruumiline mõtlemine ja orienteerumisoskus
Ohud
 • Arvutimängud võivad põhjustada sõltuvust; poistel rohkem, tüdrukutel vähem
 • Edu või ebaedu arvutimängus kandub üle lapse meeleoludesse ja suhtlemisse
 • Lisaboonuste saamiseks või mängu mängimiseks kulutab laps päris raha
 • Vähese liikumise tõttu jääb lapse kehaline areng tahaplaanile
Lahendus
Alguses mängib laps palju arvutiga pelgalt seepärast, et tal on igav ning arvutimäng on lihtsaim moodus midagi põnevamat teha. Sellisel juhul saate liigset mängimist lihtsate reeglite, lapsega rääkimise ja alternatiivse tegevusega koomale tõmmata. Kaugemale arenenud sõltuvuse korral tuleks läheneda järk-järgult, sest karm keelamine võib viia vaid ühe sõltuvuse teise vastu vahetamiseni. Arvutimängude asemel hasartmängud, alkohol ja suitsetamine poleks just hea vahetus. Kindlasti tuleb võtta lapse tarbeks aega, ta ära kuulata ja koos midagi vahvat teha. Vajadusel pöördu spetsialistide poole.
 • Organiseeri keskkonnavahetus, näiteks suvine lastelaager
 • Kehtesta selged reeglid, kaua tohib arvutis olla
 • Kui reeglite järgimist pole võimalik teistmoodi tagada, paiguta arvuti üldkasutatavasse tuppa
 • Vajadusel lisa tehnilised piirangud võrgukasutusele, näiteks automaatne, kellaajaline Interneti katkestus
 • Võimalda lapsele huvitavaid, alternatiivseid tegevusi
 • Seo arvutiga mängimise luba muude kohustuste, näiteks koolitööde ära tegemisega
 • Vajadusel pöördu abi saamiseks spetsialistide poole
Kuhu pöörduda?
 • Helista lasteabi nõuandetelefonile 116 111 või kirjuta info@lasteabi.ee
 • Tutvu materjalidega aadressil www.targaltinternetis.ee
 • Loe hasartmängusõltuvuse veebilehte www.15410.ee või helista 15410
Arvutimängud ja raha
Arvutimängud võivad lapsele õpetada raha mõistet ja selle väärtust. Mänguraha kogumine võib olla pikaajaline tegevus, mis toob noorele arusaama pärisraha toimimisest. On aga oht, et kiiremini mängus edasi liikumiseks või uute ja huvitavamate mängude muretsemiseks hakkab laps otsima igat võimalust, kust leida raha, mida mängudele kulutada. Arvutimänge on nii tasulisi kui tasuta. Mõne eest tuleb maksta vaid poest ostes, teiste eest küsitakse raha hiljem kas igakuiste maksete (subscription) või lisaboonuste saamiseks. Populaarse, kuutasupõhise rollimängu World of Warcraft eest maksavad maailmas üle 12 miljoni lapse, nooruki ja täiskasvanu kokku üle 100 miljoni euro iga kuu. Lisaboonuste eest raha küsimisel on eriti osavad Facebooki mängud. Osade mängude eest saab tasuda SMS sõnumiga.

NB! Mänguhoos lapsel hägustuvad piirid lubatu ja keelatu vahel, seadke karmid reeglid raha kasutamiseks! 

PEGI aitab leida sobiva mängu
Arvutimängude ostmise teeb lihtsamaks PEGI märgisüsteem, mis loodi abiks lastevanematele, kes tahavad teada, mis sisuga ja millisele vanusegrupile mäng on loodud. Lisaks soovitavale vanusele saab nende märkide abil kiirelt teada, kas mäng sisaldab halba keelekasutust, viiteid uimastitele, seksile jms.

Loe lähemalt www.pegi.info

Allikas: www.targaltinternetis.eepood.minulaps.ee - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, BabyBjörn, Breden, Carriwell, Cybex, Ecosh, Familon, GloMinerals, Herlitz, Huggies, Iittala, Joha, Keen, Laica, Lego, Lotte, Makayla Design, Maxi-Cosi, Munchkin, Muumi, Solgar, Sonett, Smoby, Stiga, Weleda jt

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Isetehtud mesilasvaha kreem
Kui oled väsinud poe kreemides leiduvatest kemikaalidest ja sünteetilistest lõhnaainetest, miks mitte proovida ise oma kreemi valmistada. Enamus inimesi arvab, et kreemide tegemine on keeruline ja tõeline teadus, kuid tegelikult on see lihtne.
Tripadvisori Eesti hotellide pingerida
Reisijate hinnangutel ja kommentaaridel põhinev Tripadvisori portaal esitleb Eesti 10 parimat hotelli 2016. aasta alguse seisuga. Väline pilk on tõstnud esile suuri hotelle Tallinnas. Seda hinnatavam ja silmapaistvam on ka Rakveres, Pärnus ja Kuressaares asuvate spaahotellide tabelisse jõudmine.
Miks vajavad lapsed rutiini?
Lapsele on vaja, et ta teaks ette, mis teda päeva jooksul ees ootab. See omakorda eeldab teatavat rutiini. Rutiin tekib tänu korduvatele tegevustele, mis loovad lapse jaoks etteaimatavust ja stabiilsust. Stabiilsus on aga turvatunde üks oluline alustala.
5 põhjust, miks alustada hommikut sidruniveega
Paljud alustavad oma hommikut mõne sooja joogiga nagu kohv või tee, kuid proovi alustada oma päeva sidruniveega. Allpool on välja toodud põhjused, miks peaksid jooma vett sidruniga lisaks sellele, et see annab veele mõnusa maitse.
Mõnusalt maitsev sushi tort
Sushi tort on uudsem ja teistsugune sushi variant, mis pakub silmailu ning annab pisut efektsema tulemuse, kuid maitseb siiski nagu sushi.