Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Kuidas koos lapsega suvevaheajaks plaane teha?

reede, 2. juuni 2017
Peagi on lastel algamas suvine koolivaheaeg. Pikad päevad ning sellega kaasnev vabadus tekitab tunde, et saad teha kõike, mida hing ihkab. Tänasel päeval on vähe lapsi, kelle vanavanemad elavad maal ja nii puudub ka võimalus terve suvi koos veeta. Nii lapsevanemad kui ka vanavanemadki käivad tööl, saabudes koju alles õhtul. 

Esimesed aastad koolis on lapsele uus ja põnev aeg, samuti on ka suvine koolivaheaeg senitundmatu ja huvipakkuv. Koolis on juurde saadud uusi sõpru, kellega koos aega veeta ning ühiseid tegevusi ette võtta.

Keskmiselt kuni 11-aastaseni saab lapse vaba aega mõjutada lapsevanem, sealt edasi võtab üha enam võimust teismeiga, mil lapse jaoks saavad tähtsamaks sõbrad ning nende arvamus. Selles vanuses noori on lapsevanemal juba keerulisem suunata. Seda eriti sellisel juhul, kui varasemalt ei ole tekkinud ühiseid traditsioone ja tavasid.

Kuidas sisustada aga lapse suvist vaheaega nii, et lapsel oleks põnev, lapsevanem saaks seda koos lapsega veeta ning oleks muretu, teades, kus ja kellega ta võsuke aega veedab?

Suvi ei ole selles mõttes midagi erilist lapse ja vanema suhte mõttes. Kui omavahelised suhted on head ja usaldusväärsed, siis lapsevanem teab, kus ja kellega laps on ning saab vajadusel ta alati ka telefoni teel kätte. Sellise suhte loomine on lapsevanema töö alates lapse sünnist. Suvi on erilisem aeg aga selles mõttes, et lapsel pole sel ajal enam koolikohustust ja päevad on pikemad. Ja nii on ka tervel perel rohkem võimalusi ühiselt aega veeta.

Allolevad nõuanded toimivad ka siis, kui lapsevanem ise on suvel tööinimene – vabad õhtupoolikud ja mõned vabad päevadki on suvel kõigil, mil saame lastega koos olla. 

Nõuanded lapsevanemale

Ühised traditsioonid
Pange võimalikult varakult alus ühistele traditsioonidele, nt ühised väljasõidud või matkad. Nii on kergem saada lapsi kaasa ka siis, kui nad on juba teismelised.

Võtke aega
Aega on alati vähe, kuid seda tuleb teadlikult võtta. Aega selleks, et veeta seda koos lapsega. Aega, et arutleda lapse soovide üle. Aega, et kuulata lapse soove. Aega, et leida erinevaid suviseid tegevusi, mis pakuvad huvi ka lapsele.

Jätke nutiseade koju
Proovige üks päev veeta lapsega nii, et kummalgi pole häirivat nutiseadet kaasas. Olenevalt plaanidest võite igaks juhuks kaasa võtta hoopis nuppudega telefoni.

Tee kompromisse
Kui laps soovib minna sõpradega koos näiteks randa, kuid lapsevanemana olid teil teised plaanid, siis proovige leida n-ö kuldne kesktee. Laps saab olla päeva esimese poole sõpradega rannas ning seejärel teete tegevusi, mis teil plaanis olid.

Arutage ühiselt
Kaasa erinevatesse otsustesse lapsed, et vältida olukorda, kus lapsed tunnevad, et nende eest on otsused tehtud. Arutlege erinevate variantide plusse ja miinuseid ning leidke sobivaim lahendus. Suveplaanide arutelu võiks alustada juba varakult ning erinevad mõtted ja ettepanekud võiks ka üles märkida. See näitab lapsele, et ka tema arvamus ja mõtted on teie jaoks olulised. Samuti on sel juhul ka suurem tõenäosus, et kõik plaanides osalejad ühist puhkust ka naudivad.

Lugege
Näidake eeskuju ja lugege puhkuse ajal või lihtsalt vihmasel suveõhtul raamatut. Lugege elukaaslasele ette. Lugege lapsele ette. Lugege valjult luuletusi. Ka teismelistele meeldib kui head raamatut ilmekalt loetakse – nii võite noore veel ka selle hea pisikuga nakatada.

Mängige koos
Suvi on parim aeg igasugusteks mängudeks. Mängida meeldib kõigile, tuleb lihtsalt sobivad mängud leida. Rannamängud, metsamängud, automängud, naljamängud, toamängud, õuemängud, telgimängud, lauamängud, sõnamängud – oleneb seltskonnast, võimalusi on sadu.

Remont
Suvel saab ühistegevusena elamist korrastada. Sorteerige vanad kooliasjad ära, et sügisel sellega enam tegelema ei peaks. Laske lapsel muutuses kaasa rääkida. Kui lapsel on oma tuba, andke talle võimalus oma teismelisehullust rakendada – millal muidu ta seda ikka teha saab. Las laps valib seinavärvi või tapeedi ise – küll ta välja kasvab ja siis saate uuesti ühiselt muutused teha.

Jälgige päevakava
Püüdke suvel vähemalt nädala sees lapse uneaega jälgida. Kui laps kolme kuuga režiimi teistpidi keerab, siis võtab see sügisel kaua aega, et tagasi rütmi saada. See aga mõjutab omakorda õppimist ja kooliskäimist.

Kui laps peab siiski suure osa suvevaheajast üksi veetma, leppige kokku, kuidas ta teid oma tegemistest ja minekutest-tulekutest teavitab. Kokkulepetes lase lapsel ettepankuid teha, nii võtab ta ka ise teadlikult suurema vastutuse.

Allikas: www.noortegija.eepood.minulaps.ee - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, BabyBjörn, Carriwell, Cybex, Ecolab, GloMinerals, Herlitz, Huggies, Iittala, Laica, Lavazza, Lego, Lotte, Maxi-Cosi, Munchkin, Muumi, PlanetBio, Shea Mooti, Solgar, Sonett, Stiga, Qilikang, Weleda jt

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Laps näppab võõraid asju – kas ja millal peaksid muretsema?
Sa leiad oma lapse kotist juba mitmendat korda võõra mänguasja. Kas see on varastamine? Miks sinu laps seda teeb?
Laste verepõhist kontrolli saab nüüd teha SYNLAB-i Veerenni verevõtupunktis
Juunis kolib SYNLAB-i Tallinna kesklabor aadressile Veerenni 53a (Veerenni Tervisekeskus), kuhu on oodatud nii arsti saatekirjaga kui ka ise maksvad terviseteadlikud inimesed ise ja oma laste tervist kontrollima.
Räägime alkoholist. Soovitused eelteismelise lapse vanematele
Üsna tihti on keeruline hakata mingitel teemadel rääkima enne, kui nendest saavad probleemid. Kuidas alustada ja millest rääkida? Vanemal on kartus, et ehk tekitab ta teemat tõstatades lapses ebavajalikku huvi. Uuringud aga näitavad, et paremaid tulemusi annavad vestlused, mida alustatakse enne, kui need laste jaoks reaalsuseks saavad.
Lihtsad igapäevased tehnikad, mis aitavad saavutada positiivseid muutusi lapse käitumises
Enamik lapse käitumisviise, mis lapsevanemale muret tekitavad, ei vaja lahenduste leidmiseks põhjalikel koolitustel käimist või spetsialisti poole pöördumist. Negatiivse käitumise ärahoidmisel või vähendamisel saavad olla abiks lihtsad käitumist mõjutavad tehnikad, mis samas ennetavad ka keerulisemate probleemide teket.
Tallinna Vanalinna Päevade ja Nargenfestivali avamine Raekoja Platsil, 31. mail
mai
2017. aasta on Eestis laste ja noorte kultuuriaasta, mis väärtustab meie järelkasvu nii looja kui publikuna, seob kultuuri eri valdkondi. Selle aasta Nargenfestival saab hoo sisse üsna ebatavalisel moel.