Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Beebi ja väikelapse uneprobleemide põhjused

kolmapäev, 17. mai 2017
Perekeskus Sina ja Mina nõustamiskeskkonna kaudu küsitakse sageli beebi ja väikelapse uinumisraskuste ja kehva ööune võimalike põhjuste kohta. Seetõttu on perekeskuse e-nõustajad koostanud nimekirja levinumatest põhjustest, mis tekitavad uinumisraskusi või rahutut und. 

Oluline on teada, et u 30% väikelastest esineb uneprobleeme, kuid enamasti kaovad need hiljemalt lapse kolmanda eluaasta jooksul. Laste uinumisraskuste ja uneprobleemide võimalikud põhjused:

Päevakavaga seotud põhjused
 • Väikelastele on oluline rutiin – päevakava ei pea olema minutipealt paigas, kuid oluline on sündmuste järjekord ja seegi, et päevakava oleks päevast päeva enam-vähem sarnane. Kui laps teab, mis teda ees ootab, tunneb ta end turvalisemalt ja on õhtul vähem erutunud.
 • Uued või erutavad tegevused tuleks võimalusel planeerida päeva esimesse poolde, enne und peaksid olema rahulikumad tegevused – saab vaadata raamatuid, laduda klotse vms. Mõte last enne und n-ö ära väsitada ei pruugi tuua head tulemust, pigem võib see mõjuda und pärssivalt.
 • Õhtuseks rahunemiseks võiks sisse seada magamamineku-rituaali, mis tähendab, et igal õhtul tehakse asju sarnaselt. Unerituaal on erinevates kodudes erinev, kuid üldiselt on see stiilis: hammastepesu/vann-unejutt/laulmine/kaisulooma valimine vms, pluss tulede kustutamine-head ööd soovimine/kallistamine vms. Rituaal muutub lapse kasvades (nt pildiraamatu vaatamine asendub muinasjutu lugemisega jne).
 • Kui laps uinub kehvasti ja magab halvasti, tuleks üle vaadata ka päevaune pikkus ja sagedus– nii liiga vähe kui ka liialt palju päevast magamist võib põhjustada uinumisraskusi ja rahutut öö-und.
 • Päevakava kujundades tasub üle vaadata ka õhtusöögi aeg ja koostis, et kõht oleks öösel täis, kuid keha saaks puhata. Kui lapse kõht on voodisse minnes liialt täis, tegeleb keha seedimise, mitte rahunemisega ning uinumine on häiritud.
Pereliikmete omavaheline halb või vähene kontakt
 • Juba väga väikesed lapsed tajuvad pereliikmete vahelist pinget ja vaenulikkust, isegi kui kodus ei tülitseta lapse kuuldes.
 • Lapsed tunnetavad lapsevanema ärevust, õnnetuolekut, rahulolematust jms ning see tekitab temas ebaturvalisuse tunnet ja ärevust.
 • Uinumisraskuste korral tasub ka üle vaadata, kui „olemas ja kohal“ on lapse jaoks tema vanemad. Lihtsalt samas ruumis olemisest ei piisa, lapsele on vaja, et vanem vähemalt kolmandiku tema ärkelolekuajast oleks kohal vaid tema jaoks, st et lapsega suheldakse/mängitakse eakohaselt.
Lapse arenguga seotud põhjused
 • Hammaste tulek tekitab valu juba enne hammaste lõikumist (esimesed hambad tulevad tavaliselt umbes kuuendal kuul ja viimased võivad tulla 30. kuul).
 • Rahutut und võib tekitada ka iga suurem arenguhüpe (nt seisma/kõndima/rääkima hakkamine). On tavaline, et mingil ajal üritab laps oma uut oskust ka läbi une harjutada (nt tõuseb istuma või püsti).
 • Kindlasti peab arvestama lapse õrna ja kujunemisjärgus oleva närvisüsteemiga, mis tundlikumatel lastel võib põhjustada öised ärkamisi või n-ö paanikahoogusid (vt Google’ist „unepaanika“).
 • Teatud vanuseni on lastel raskusi ühest unefaasist teise minemisel ja just see on ärkamise põhjus. Stabiilne unetsükkel kujuneb välja alles umbes 3. eluaastaks, seetõttu muutubki lapse uinumise aeg, une pikkus, sügavus jms.
Elusündmuste -või muutustega seotud põhjused
Kui rinnast võõrutamine, reis, kolimine, noorema õe/venna sünd, vanemate lahkukolimine jms sündmused seostatakse uneprobleemidega tihti kiirelt, siis vahel ei osata näha uneprobleemide seost sündmustega, mis last justkui otseselt ei puuduta, kuid puudutab mõnda teist pereliiget (nt mõne pereliikme haigus, töökohavahetus vms). Tasub meeles pidada, et kui lapsevanem on pinges või murelik, saavad lapsed sellest aru ja võivad tunda ärevust ja turvatunde puudumist, mis väljendub kartusena uinuda või unehäiretena.

Lapse tervisega seotud põhjused
 • Ka alles algav haigus segab lapse und.
 • Leidub hulgaliselt lapsi, kelle öö-und kimbutab nt allergia, millest lapsevanem pole teadlik.
Füüsilise keskkonnaga seotud põhjused
 • Last segab uinumast, kui enne magamaminekut on füüsiline keskkond liiga stimuleeriv – palju valgust ja müra (telekamüra, isa-ema vaidlus, ärritunud telefonikõne jms).
 • Magamistuba peaks olema pigem jahedapoolne ja õhutatud ruum, sest und võib häirida ka näiteks liiga kuiv õhk.
 • Üldiselt aitab heale unele kaasa pime tuba, kuid on lapsi, kes eelistavad magada hämaruses. Öölamp võib põleda, kui laps seda nõuab, sest öisel ärkamisel võib pimedus tekitada hirmu, samas kui kuid tuttava ümbruse nägemine soodustab uuesti uinumist.
Kui pärast ülaltoodud nimekirja lugemist tundub sulle lapsevanemana endiselt, et sa ei oska ikkagi oma last aidata, siis on veel ainult üks küsimus: ega sa ennast unustanud ole? Laps tunneb end turvaliselt ja magab paremini, kui ta vanemad on õnnelikud, rahulikud, kannatlikud ja lapse jaoks olemas. 

Allikas: Perekeskus Sina ja Mina, www.sinamina.eepood.minulaps.ee
 - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, BabyBjörn, Carriwell, Cybex, Ecosh, GloMinerals, Herlitz, Hoppekids, Laica, Lego, Maxi-Cosi, Makayla Design, Muumi, Solgar, Sonett, Stiga, Terranova, Weleda jt

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Sõbrapäev Sfäär Outletis, 14. veebruaril
veebruar
SfääR & Sõbrad tuleb taaskord ning seda juba sõbrapäeval, 14. veebruaril, kl 12.00-16.00. Pop-Up poes on suurepärane võimalus sõbrapäeval lähedastele ja miks ka mitte endale midagi toredat leida, head sööki nautida ja vahvalt aega veeta.
Turvavöö võib elu päästa ka linnaliikluse kiirustel
Linnatänaval 50 km/h sõidukiirusel juhtuv avarii muudab auto tagaistmel ilma turvavööta istuva ja 50 kilo kaaluva reisija äkitselt tema ees istuva inimese selga paiskuvaks ligi kahetonniseks objektiks, sarnanedes ninasarvikule. 
Beebi koduravi: oksendamine, kõhulahtisus, allergilised seedeprobleemid
Olgu neid päris väikesi lapsi ründavaid viiruseid ja haigusi palju tahes, kõige kurvem on olukord siis, kui beebi oksendab. Palavikku on võimalik alandada, valu vaigistada, köhaärritust leevendada, aga seda ebamugavustunnet, mida põhjustab oksendamine, päris väikesele beebile seletada ei suuda. 
Pagar Võtaks küpsetab koduseid kukleid nii tatra-kui speltajahust
Tallinnas paikneva ÖKO pagarikoja Pagar Võtaks valikuga tasub nüüd vastlapäeva eel kiiresti tutvust teha, sest just sealt leiab iga laps ja lapsevanem enda lemmikkukli. Ökopagarid valmistavad nii traditsioonilisi vastlakukleid kui ka tervislikumat valikut ehk vastlakukleid tatra-ja speltajahust. Nii saavad näiteks ka gluteenitalumatud vastlapäeval ühes teistega maiustada. Lisaks maitsevad Pagar Võtaks kuklid tõeliselt koduselt, kuna nende valmistamisel on kasutatud vaid mahetoorainet.  
Playroom - uus mängutubasid koondav veebileht
Kalendriaasta alguses avati uus laste mängutubasid koondav veebileht www.playroom.ee. Tegemist on sisuliselt mängutubade andmekoguga, kus iga tuba on võimalik eraldi hinnata ja kommenteerida. Mängutubasid saab asukoha järgi sorteerida ja Playroom.ee  täieneb pidevalt uute mängutubade lisamise näol.