Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Stressi talumine täiskasvanueas on seotud varajase lapsepõlvega

neljapäev, 28. juuni 2018
Tänapäeval peetakse head stressitaluvust ning somaatilistest probleemidest pääsemist mingiks eriliseks trumbiks, lausa elementaarseks toimetulekunõudeks. Madal stressitase ning hea pingetaluvus on kujunenud edukuse eelduseks ja ei ole mingeid märke nagu võiks nende tähtsus tulevikus väheneda.

Stressitaluvuse kujunemise kontekstis on just varajane lapsepõlv väga oluline arenguetapp. Inimese füsioloogiline stressitundlikkus kujuneb välja esimestel eluaastatel, püsides enam-vähem samasugusena isegi veel täiskasvanueas.

Varajane lapsepõlv mõjutab stressitaluvuse kujunemist, eriti seda taset, piiri või valuläve, mil stress tekitab muutusi füsioloogias. Lihtsustatult öeldes - lapsepõlves programmeeritakse inimese füsioloogilist stressisüsteemi teatud viisil toimima ja enamasti püsib see taolisena veel täiskasvanueaski. 

Stressist rääkides tuleks eristada psüühikat ja füsioloogiat. Esimest mõjutavad probleemses olukorras käivitunud tunded: väsimus, halb enesetunne, mure, hirm, pinge ning ahistus. Füsioloogiliseks stressireaktsiooniks on keha vastus ülekoormusele: siinjuures eristatakse veel HPA nin SA liini (hüpotalamusest ja autonoomsest närvisüsteemist lähtuvaid neurofüsioloogilisi ahelaid).

Autonoomsest närvisüsteemist lähtuvaid neurofüsioloogilisi muutusi (SA) nimetatakse lühiaegseks stressiks, kuna see tekitab ja taandub ruttu. Tunnusjoonteks on kiirenenud pulss, käte värisemine, punased laigud kaelal ja põskedel, kõhukrambid. Hüpotalamusest tuleneb pikaaegne stressireaktsioon (HPA), mis ilmneb ajalise nihkega ja kestab kauem ning mida väljendab kortisooli tase organismis.

Üldiselt kulgevad emotsionaalne ja füsioloogiline stressireaktsioon käsikäes, see tähendab, et stressi teket saab tuvastada ka füsioloogiliselt. Aga vahel võivad füsioloogilised näitajad olla üsna kõrged, ilma et inimene ise oma stressi tunnistaks või olukorra probleemsust tajuks. Teisalt võib keegi kurta stressi üle, ilma et organismis mingeid füsioloogilisi muutusi täheldataks.

Stressi kogumine füsioloogilise reaktsioonita haigestumist ei põhjusta; aga füsioloogilised reaktsioonid teevad seda küll - isegi kui otsest stressikogemust ei teadvustata. Kes stressi ei taju, ei suuda ka psüühilisi toimetulekumehhanisme kasutada - ei ole ju võimalik võidelda probleemiga, mida ei tunnetata. Seda ei saa isegi siis kuidagi vähendada.

Inimesed erinevad füsioloogiliste stressireaktsioonide tugevuse ning tekketingimuste osas. Mõni püsib hullemateski olukordades täiesti rahulikuna; teisel seevastu käivitub väiksemagi konflikti puhul füsioloogilise stressisüsteemi tervikpakett  -piisab pisikesest muremõttest ning uni kaob. Lähenev eksam tekitab seedehäireid, avalik esinemine paneb käed värisema ja südame puperdama.

Varajane lapsepõlv mõjutab stressitaluvuse kujunemist, eriti seda taset, piiri või valuläve, mil stress tekitab muutusi füsioloogias. Lühidalt kõlaks see nõnda: lapsepõlves programmeeritakse inimese füsioloogilist stressisüsteemi teatud viisil toimima ja enamasti püsib see taolisena veel täiskasvanueaski. Psüühilise stressikogemuse regulatsioon kujuneb välja aga hiljem.

Lapsepõlve seos täiskasvanu stressitundlikkusega on suhteliselt uus avastus. Loomkatsed pärinevad alles 2000ndatest aastatest. Esimesi katseid teostati inimahvide peal: ahvipojad eraldati emast (korduvalt ja pikaks ajaks); või siis jälgiti selliseid poegi, keda ema mingil põhjusel halvasti kohtles. Selgus, et eeskujulikult hooldatud poegadel kujunes stressikaitse: nt pikaaegsele pingele reageerisid nad valutumalt kui halvasti hooldatud pojad; lisaks läks nende puhul vaja rohkem probleemseid faktoreid, enne kui stressireaktsioon üldse tekkis. Eeskujulikult hoitud pojad uutes ja tundmatutes olukordades erilist hirmu ei väljendanud. Seevastu emast varakult eraldatud või halvasti hooldatud pojad reageerisid probleemidele jõulise füsioloogilise stressiga, lisaks oli nende käitumine pidevalt kartlik ning hirmunud.

Hiljem avastati, et varajased elukogemused mõjutavad aju serotoniinitaset, mis omakorda kujundavad pikaaegse stressi taset (HPA), põhjustades ülitundlikkust. Loomkatsetega sarnaselt tuvastati sama mehhanismi olemasolu ka inimestel. Lapsepõlves kujunenud stressitundlikkus püsib sellisena läbi elu.

Loe lisa raamatust: "Väikelapse sotsiaalsus" (Liisa Keltikangas-Järvinen)pood.minulaps.ee - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, BabyBjörn, Breden, Carriwell, Cybex, Ecosh, Familon, GloMinerals, Herlitz, Huggies, Iittala, Joha, Keen, Laica, Lego, Lotte, Makayla Design, Maxi-Cosi, Munchkin, Muumi, Solgar, Sonett, Smoby, Stiga, Weleda jt
 

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Grillimine on tervislik
Kõige tervislikum viis linnuliha, kala ja punase liha tarbimiseks on grillituna. Sama kehtib ka köögiviljade kohta.
Rästikuhammustuse esmaabi
Suvisel ajal looduses ringi liikudes tasub olla ettevaatlik. Lisaks palju kardetud puukidele, võib metsas kokku puutuda ka rästikuga. Seetõttu on väga tähtis vaadata oma jalgade ette. Kui rästik hammustab, tuleb kutsuda kiiresti abi.
Ukrainasse otsitakse vabatahtlikke psühholooge ja laagrikasvatajaid
MTÜ Eesti Pagulasabi lähetab Ukrainasse, Zaporižžja oblastisse 1-3 kuuks vabatahtlikke psühholooge ja laagrikasvatajaid tööks sisepõgenikega, eeskätt lastega. Vabatahtlikud töötavad koos kohapealsete partneritega.
Šoko-smuuti kanepiseemnetega
Mis viga maiustada, kui kogu maius kõigest tervislikust koosneb - datlitest kiudaineid, kakaost antioksüdante, kanepist väärtuslikke omega-3 rasvhappeid, banaanist kaaliumit ja head tuju!
Isetetehtud pardipill pakub lapsele palju rõõmu
Pardipilli tegemine koos lapsega on väga mõnus nokitsemine. Vanem aitab teostada, laps disainida.