Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Mis viib lapse tubaka tarvitamiseni?

teisipäev, 21. veebruar 2017
Põhjuseid, miks laps suitsetama hakkab, on mitmeid. Osalt on selleks sotsiaalne surve – sõbrad, klassikaaslased ja tuttavad. Kuigi ametlikult on Eestis tubakareklaam keelatud, leiab tubakatööstus mitmeid mooduseid, kuidas oma toodet esile tuua. Kui sõprade ja reklaamide osas ei saa vanem oma last nii palju mõjutada, siis perekonna mõju mängib lapse elus ja tema otsustes üht kõige olulisemat rolli.

Käitumisega lapsele eeskujuks olemine
Vanemad, õed-vennad ja teised sugulased mõjutavad ja on lapsele eeskujuks juba varasest east. Parim viis ennetamaks seda, et laps hakkab suitsetama, on ise mitte suitsetada. Suitsetavate vanemate lapsed hakkavad suurema tõenäosusega suitsetama kui mittesuitsetavate vanemate lapsed. Lisaks sellele, et lapsevanema suitsetamine näitab sellist käitumisviisi sobivana, on see lapse tervisele ka tõsiseks ohuks.

Passiivse suitsetamise tõttu sureb igal aastal maailmas 600 000 inimest, kellest umbes veerand ehk 150 000 on lapsed. Lapsed on tubakasuitsu suhtes eriti tundlikud, kuna nende organism on väiksem ja hingamissagedus tihedam, mille tõttu nad võivad tubakasuitsu rohkem sisse hingata. Passiivsetest suitsetajatest lastel on kõrgenenud risk mitmete erinevate haiguste tekkeks (loe lisa: www.tubakainfo.ee/passiivne-suitsetamine).

Lapsed on kõige kaitsetumas olukorras ka seetõttu, et tihti nad ei ütle, kui suitsetamine neid häirib ning üldjuhul nad ei tea, et see on neile ohtlik. Kui lapsevanem ise suitsetab, ei pruugi ta probleemi isegi märgata, kuna suitsetaja lõhnataju on märgatavalt halvenenud ja nii ei saa ta aru, kui näiteks lapse riided haisevad suitsu järgi.

Piiride seadmine lapsele ja nende selgitamine
Kui lapsevanem ise ei suitseta, ei saa siiski lõpuni kindel olla, et tema laps ei hakka suitsetama. Siinkohal tuleb mängu see kõige olulisem faktor – lapsevanema ja lapse omavaheline suhe. Juba varasest lapseeast peale tuleb luua usalduslik suhe lapse ja vanema vahel, et laps saaks oma otsustes toetuda vanematele. Kujundades oma lapse hoiakuid ja maailmapilti mitte hukka mõistes, vaid asju lahti seletades ja selgitades, on lapsel kindlam tunne oma vanematelt nõu küsida ka hilisemas lapseeas.

Pole ohutut tubakasuitsu taset
Vanemana on tähtis müüte murda ja olla kindel, et lapsel on õige info tubakatoodete olemusest ja nende ohtudest. Siinkohal mõned faktid ja nipid, et saaksid kontrollida oma teadmisi:
  • Juba esmase lõhna tundmisel on tubakasuits koheselt teisi häiriv ja tervisele kahjulik, isegi vabas õhus ja iseäranis lastele.
  • Tubakatooted jagunevad suitsetatavateks (nt tavasigaretid ja vesipiip) ja suitsuvabadeks toodeteks (nt huuletubakas ehk snus). Suitsuvabad tubakatooted ei ole ohutu alternatiiv, vaid ka nendes toodetes on väga erinevaid kemikaale ja kantserogeene ning sõltuvust tekitavat nikotiini.
  • E-sigareti tarvitamine on samuti tervisele ohuks. Eriti on ta ohuks nikotiinisõltuvuse tekkele mittesuitsetajate (sh laste) seas, mis võib kergesti edasi viia tavasigarettide suitsetamiseni. Peale selle imiteerib e-sigareti tarvitamine tavasigareti suitsetamist ning võib anda valesignaali, et see on lubatud ja normaalne tegevus.
  • Vesipiip ei ole seltskondlik ajaviide, vaid tervist tõsiselt ohustav tegevus. Näiteks ühetunnise vesipiibu seansi ajal tõmbab inimene sisse ligikaudu 100 korda rohkem vingugaasi kui ühe suitsu tõmbamisel. Vesi ei filtreeri välja ei vingugaasi ega teisi keemilisi ühendeid.
  • Huuletubaka tarvitamisel on samuti oht kopsuvähi tekkeks ning oluliselt on suurenenud erinevate suuõõne vähkide tekkerisk.
  • Lapsevanemad kurdavad tihti, et raske on aru saada, kas nende laps võiks kasutada huuletubakat, kuna väliselt võib see jääda märkamatuks. Nipp on vaadata kodus olevate prügikastide sisu – sealt võid leida huuletubaka pakendi või kasutatud tubaka padja. Tubaka padi võib vahel olla ka pruuniks määrdunud salvrätiku sees.
  • Mida rohkem tead oma lapse taskuraha kulutustest, seda parem. Suitsetavad lapsed ütlevad tihti, et suitsu ostmiseks jagub taskurahast piisavalt.
  • Kui mõtled, et tubakatoodete müük on ju alaealistele keelatud, siis tea, et vähemalt iga kümnes tubakatoode on müüdud illegaalselt.
  • Mida rohkem on lapsel põnevaid vaba aja veetmise võimalusi, seda väiksem on tõenäosus, et ta hakkab tubakatooteid tarvitama.
Täpsemat infot erinevatest tubakatoodetest, passiivsest suitsetamisest ja sellest kuidas loobuda, leiad www.tubakainfo.ee.

Allikas: www.tarkvanem.eepood.minulaps.ee - tuntud kaubamärgid, hea hind
Biolatte, BabyBjörn, Carriwell, Cybex, Ecolab, GloMinerals, Herlitz, Huggies,Laica, Lavazza, Lego, Lotte, Maxi-Cosi, Munchkin, Muumi, PlanetBio, Shea Mooti, Solgar, Sonett, Stiga, Weleda jt

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraad Vabaduse Väljakul, 24. veebruaril
veebruar
Eesti Vabariigi 99. aastapäeva paraad peetakse Tallinnas 24. veebruaril algusega kell 12, paraadi peaproov on Vabaduse väljakul 23. veebruaril kell üheksa õhtul.
Orhideenäitus Tallinna Botaanikaaias, 3.-12. märtsil
märts
3.-12. märtsini ootame kõiki orhideede austajaid ja lillehuvilisi juba traditsiooniks saanud orhideepäevadele Tallinna Botaanikaaia kasvuhoonetesse.
Riisivesi - maailma kõige lihtsam iluhooldusvahend
Juba sajandeid on aasia naised oma naha ja juuste täiusliku väljanägemise saavutamiseks kasutanud riisivett. See on suurepärane vahend nii juuste pesemiseks kui ka näonaha hooldamiseks.
Lennuhirm – praktilised nipid levinud kartuse vastu
Kartus lendamise ees on üks kõige tavalisemaid hirme. Põnevas reisiblogis hetked.ee on lennuhirmu ületamiseks väga asjalikud soovitused.
Loeng lapsevanematele LAPS JA NUTIVIDINAD, 22. veebruaril
veebruar
Digimaailmas toimetamine on tänapäeva lastele iseenesestmõistetav ja loomulik, kuid sellega kaasneb nii positiivset kui negatiivset mõju. 14 aastat psühholoogilise nõustajana praktiseerinud Õnne Aas-Udam annab ülevaate, mida arvutiajastu meie laste ellu toob.