Pedagoogilised lähenemised
Kuidas seada piire ilma karistamiseta?
Piiride vajalikkusest räägitakse palju, kuid piiride tunnetamisest ja austamisest oluliselt vähem. Peamiselt  vaieldakse selle üle, millised võtted on tõhusad või millised nipid töötavad, et saada lapse käitumine kiiresti oma kontrolli alla. 
Et laps saaks elus hakkama
Mida vajab laps, et oma eluga hästi hakkama saada? Kuidas saame vanemana oma last toetada? Krista Kivisalu on teinud intervjuu Norra pedagoogi ja lastevanemate kooli eestvedaja Godi Kelleriga. Siit on nii mõndagi kõrva taha panna. 
Kuidas suhtuda nutuhoogudesse lasteaiaga kohanemise perioodil
Lasteaiaga kohanemise perioodil kaasnevad nutuhood on mõistetavad. Vanemate jaoks võib see aeg olla emotsionaalselt üsna kurnav. Nutu põhjustest arusaamine aitab mõista lapse vajadusi ja emotsioone. 
Kuidas innustada lapsi lugema ja kirjutama
Kui lapsed hakkavad lugema ja kirjutama, avaneb nende ees täiesti uus maailm. Informatsiooni allikaid on järsku palju rohkem - poes olevad sildid, ajalehtede pealkirjad, teeviidad jne. Selleks, et innustada lapsi lugema, ei pea alati lähenema väga "teaduslikult". On palju mängulisi võimalusi motiveerimaks lapsi rohkem lugema ja kirjutama.
Lapse oma tuppa saatmine rahunemise eesmärgil mõjub hävitavalt tema enesehinnagule
Löömisega võrreldes tundub laste saatmine oma tuppa inimliku ja aruka võttena. See katkestab halva käitumise. See annab võimaluse maha rahuneda. See pole vägivaldne, kuid ometi pole tegemist optimaalse vahendiga.
Kuidas arendada lastes rahumeelsust
Lapsed vajavad rahulikkust. See loob neile teatud turvalisuse. Rahu ja enese tujude kontrollimine on tähtsad väärtused, mis johtuvad suures osas armastusest ja kodusest atmosfäärist.
Miks on hea, kui laps vaidleb vastu?
Lapsevanema jaoks oleks kahtlemata mugav, kui laps alati temaga nõustuks ja talle kuuletuks. See annab emale-isale hea tunde, et neil on õigus ning et ollakse lapsevanematena õnnestunud. Tegelikult on lapse isiksuse ja mina-arengule pikemas perspektiivis märksa kasulikum, kui ta ei ole alati vanematega nõus, vaid kui ta neile vastu vaidleb.
Pirtsaka sööja kavalusega ületrumpamine
Suurem osa väikelapsi on valivad sööjad vähemalt osa ajast, mõned on seda aga alati. Võimatu on ehk muuta valivat kaheaastatst täielikuks gurmaaniks, kuid olukorda saab kindlasti mõnevõrra parandada.
Mida teha, kui laps vingub?
Lapse vingumine on vanema jaoks äärmiselt kurnav. Vingumine on tavaliselt kõige hullem kolmanda ja kuuenda eluaasta vahel, aga paljud lapsed jätkavad kauem. 
Mida teha, kui laps kardab pimedust?
Paljud lapsed kardavad pimedust, mis väljendub näiteks õhtuti enne uinumist. Et last mõista ja aidata, on Perekeskuse Sina ja Mina koolitaja Õnne Aas-Udam kokku pannud head soovitused.
Kuidas saada lapsega hommikul uksest välja kiirelt ja stressivabalt?
Kui teil on raskusi sellega, et laps õigel ajal hommikul kodunt välja saaks, mõelge oma hommikustest rutiinsetest tegevustest teistmoodi. Mis siis, kui teie peamine töö oleks emotsionaalse sideme loomine? 
Klammerduv väikelaps ei ole ära hellitatud
Kui laps on väga klammerduv, võib see olla lapsevanema jaoks väsitav. Paljud pelgavad, et ema-isa jala küljes rippuv väikelaps ei saa kunagi iseseisvaks ja neile tundub see olevat lapse poolne manipuleerimine. 
Ilma lõunauneta väikelapse õppimisvõime on madal
Lapse lõunauni on tähtis ja vajalik, sest uni tagab lapse terve närvisüsteemi ja õppimisvõime. Magamata laps on agressiivsem, vähem keskendunud ja vähem vastuvõtlikum uuele informatsioonile.
Kuidas saada laps magama oma voodisse?
Paljud väikelapsed magavad öösiti kas osaliselt või täielikult vanemate voodis. Kui lapsed kasvavad ja hakkavad vanemate voodist haarama liiga suure osa, võib see tekitada ebamugavust. Vanemad lihtsalt ei mahu oma voodisse enam ära ning tüdinevad öisest sahmimisest. 
Kui laps kipub liiga palju kamandama
Teatud vanuses kipub ilmselt enamik lapsi kamandama. See on nende uus avastatud oskus, mida nad üritavad pingsalt testida. Kui kamandamine muutub liiga sagedaseks, on selle reguleerimiseks mõned nipid.
Õhtune unejutt on kasulik lapse arengule
Laps magab umbes 40% oma lapsepõlvest maha, kuid teeb seda väga heal eesmärgil. Lapsevanemad tunnevad pika ja sügava une väärtust. Puhanud laps on rõõmus ja tasakaalukas, ta on uudishimulik ja õpib kiiresti. Korralik uni on lapse füüsilise ja vaimse arengu jaoks väga oluline. 
Rühma liikmeks kasvamine ning mängu erinevad etapid
Liitumaks rühmaga, vajab laps teatud valmidusi. Mudilase mängude keerukamaks muutumine osutab hästi, kuidas sotsiaalsed pädevused tegelikult arenevad. Üheaastase lapse asjade ümber ajamise perioodist areneb neljandaks eluaastaks välja fantaasiarikkad rollimängud. Kõik läbitavad etapid on vajalikud, loomulikud ja neid ei tohiks vanem ise nö kiirendada.
 
Soovitusi lastehoiuga kohanemiseks
Lastehoidu või lasteaeda minek on lapse elus suure tähtsusega muutus. See on keeruline etapp ka lapsevanemale. Lapse kohanemiseks on vajalik lapsevanemate, lapse ja hoidjate koostöö. See põhineb eelkõige vastastikusel usaldusel ja positiivsel suhtlemisel. 
Mida teha, kui ei jaksa rüblikuga sammu pidada?
Väikelapseiga – lapse 2.-4. eluaasta - on tore aeg, kus väike inimene avastab ja õpib tundma maailma. See toimub suures osas aktiivse füüsilise tegutsemise kaudu. Mõistetavalt võib see arenguperiood aga lapsevanema jaoks olla väsitav, kuna on vaja pidevalt lapsel silma peal hoida, piire seada, lapse järelt koristada, jne. Mida siis teha, kuidas tulla toime olukorras, kus ei suuda enam nautida lapsega koosolemist, kui tekib kurnatus ning tüdimus või ajuti isegi soov kõigest sellest pääseda?
Aktsepteerides last sellisena kes ta on, saad õnnelikuma täiskasvanu
Aktsepteerides fakti, et laps on kes ta on, kasvatame õnnelikumaid täiskasvanuid. Aitamaks lapsel käiku lasta suuremat osa oma kaasasündinud võimetest, tasub mõelda allpool kirjeldatud soovitustele.

Ähvardamine suurendab lapse agressiivsust

teisipäev, 5. juuni 2018
Lapsevanemad kasutavad tihti ähvardust: "Tee seda või muidu...!" püüdena lapse soovimatut käitumist reguleerida. See on paraku agressiivsusega laetud ähvardus, mis viib hoopis lapse destruktiivse ähvarduse või enesehävitusliku käitumiseni peaaegu viivitamatult - või siis 10-20 aastat hiljem. Rahvusvaheliselt tunnustatud peresuhete autoriteet ja mitmete raamatute autor Jesper Juul avab teema põhjalikult raamatus "Agressiivsus".

Paljud täiskasvanud küsivad: "Kas ei ole siis oluline, et lapsed kogeksid, et nende käitumisel on tagajärjed?" Muidugi on see nii. Kõigil meie tegudel on kas soovitud või soovimatud tagajärjed. Mõlemad kogemused on lapse õppimiseks vajalikud nagu need on vajalikud ka täiskasvanutele. See ongi "kogemusõppe" tuum: õppida kogemusest, mitte sellest, mida meile õpetatakse või jutlustatakse. See on ka teadusliku uurimise alusmeetod.

Kui laps üritab puu otsa ronida ja tema vanemad peavad seda ohtlikuks, ütlevad nad tavaliselt:
  1. "Ära tee seda! See on ohtlik ja sa oled selleks liiga väike!"
  2. "Ma ütlesin juba, et hoia puudest eemale, või muidu...!"
  3. "Kas ma pean sind lööma, et sa kuulaksid...?" PÕMM!
Kaitsvast käitumisest saab tihti agressiivsus, laps aga järgib lihtsalt oma loomulikku instinkti õppida, seades endale oma olemasolevaid võimeid ületavaid eesmärke.

Lapse löömine või temaga tõrelemine ei ole tagajärg, vaid karistus. Need kaks on väga erinevad asjad, kuigi neid tihti sünonüümidena kasutatakse. Kui lapsel lubatakse kogemuslikult õppida, kukub ta tõenäoliselt paar korda ja saab haiget. Valu on loomulik tagajärg sellele, et laps üritab saavutada midagi sellist, milleks tema keha veel valmis pole ja kogemuslikult saab ta selle õppetunni selgeks, ilma et tema isiklikku terviklikkust rikutaks. Tema õppimisrõõm, õppimistung ja enesedistsipliin ei saa seeläbi kahjustatud. Mis veelgi tähtsam, tema noort hinge ei koormata süü- või häbitundega.

Vanemad peaksid lihtsalt last jälgima ja tema arenemiskirest rõõmu tundma. Kui laps kukub, võiksid nad talle otsa vaadata ja küsida: "Kas sul on valus?" või tunnistama: "Oi, sul on valus! Kas ma saan sind aidata?" Pärast paarisada sellist jagatud kogemust on laps valmis kooli minema, olles enesehinnangust ja enesekindlusest tulvil. Ta on valmis vastu võtma haridusega seotud väljakutseid, kuna need on uued ja tundmatud. Lisaks on tal kogemus, et täiskasvanud on talle abiks, kui tema neid vajab ja mitte vastupidi. Tal ei ole põhjust olla frustreeritud või maailma peale pahane. Ka tema vanemad saavad lapse usaldamisest kasu. Nad saavad end rahulikult tunda ja oma kokkuhoitud energiat oma elu rikastamiseks mujale suunata.

Tänapäeva lastel pole võimalik ilma täiskasvanuteta aega veeta ning see takistab nende loomulikku õppimiskulgu. Neid ümbritsevad pidevalt heasoovlikud täiskasvanud, kes neid katkematult õpetavad ja end kasulikuks teha püüavad. Enamik kasvatus- ja haridusasutusi pakub lastele vaid umbes poole sellest füüsilisest ruumist, mida nad tegelikult vajavad. Enamikus asutustes on liiga palju kära ja liiga vähe täiskasvanuid. Vaid vähestel täiskasvanutel on võimalust või tahtmist konkreetse lapse vajadustele ja soovidele piisavalt tähelepanu pöörata. 90% juhtumitest pööratakse tähelepanu vaid kohanemisele, reeglite järgimisele ja elementaarsele toimimisele.

Selle tagajärjel ei ole ime, et mõned lapsed reageerivad agressiivselt, teised aga annavad alla ning tõmbuvad endasse. Eelmainitud reaktsioonide ja lisaks kodus esinevate vihasööstude põhjuseks on vajadus pingetest vabaneda või tähelepanu saada. Vastutustundlik ja tähelepanelik täiskasvanu peaks seda mõistma selgepiirilise tagasisidena. Selle asemel aga karistatakse lapsi selle eest, sildistatakse neid ja saadetakse teraapiasse. Tegelikult on see aga "abi" ja "hoolitsuse" taha varjuv äärmiselt agressiivne reaktsioon.

Nii käitudes tuuakse lapsed ohvriks ja seda vaid ühel põhjusel: kuna nad ei ole võimelised oma emotsionaalseid reaktsioone ratsionaliseerima. Iroonilisel kombel on see aga just see, mida nende vanemad ja hooldajad peaksid õppima tegema. Selle asemel tehakse hoopis nende emotsionaalsetest reaktsioonidest probleem ja püütakse neid ravida.

Loe edasi raamatust: "Agressiivsus" (Jesper Juul)pood.minulaps.ee - tuntud kaubamärgid, hea hind
Amazonas,BabyBjörn, Carriwell, Cybex, Ecosh, GloMinerals, Herlitz, Hoppekids, JOHA, Laica, Lego, Maxi-Cosi, Muumi, Solgar, Sonett, Stiga, Terranova, Troll, Weleda

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Merekarpidest meisterdatud koaala
Lapsed naudivad rannaliival merekarpide korjamist. Et see tegevus oleks veelgi lõbusam, meisterdage kodus neist vahvaid loomi.
Üle-eestiline avatud talude päev, 19. juulil
juuli
19. juulil 2015 toimub esimest korda üle-eestiline avatud talude päev. Sel päeval võtab ühe päeva jooksul külalisi vastu enam kui 100 talu ja põllumajandustootjat üle terve Eesti.  
Krilli ehk hiilgevähi õli kui super Omega 3 allikas
Krill ehk hiilgevähk on väike vähiliste esindaja. Krilli loetakse maailma suurimaks biomassiks – seetõttu pole vaja karta, et see võib otsa lõppeda või seda tuleks kunstlikult kultiveerima hakata (vastupidiselt kaladele, keda tihtipeale kalamaksaõli saamiseks kunstlikult kasvatatakse).
Kogupere suvelavastus - Saabastega kass, Viimsi Vabaõhumuuseumis kuni 18. juulini
juuli
Viimsi Vabaõhumuuseumis saab veel vaid neljal korral vaadata vahvat Miksteatri kogupere suvelavastust „Saabastega kass“.
Supermaitsvad suvised smuutid
Suvi on smuutide aeg, kas pole? Pole midagi mõnusamat, lihtsamat ja tervislikumat, kui haarata kuumal suvepäeval aiast, turult ja külmkapist meelepärast ning nendest üks mõnus kosutav smuuti kokku vuristada.