Esileht

Üle-euroopaline õiglase šokolaadi kampaania

laupäev, 24. mai 2014
“Make Chocolate Fair!” (MCF!) on rahvusvaheline kampaania, mis paneb 2013–2015 aastal noored inimesed tegutsema suurema õigluse nimel ülemaailmses kakaotööstuses. 

Paljusid häiris BBC poolt 2010. aastal eetrisse lastud telesaade “Šokolaad: kibe tõde” Lääne-Aafrika kakaoistandustes toimuvatest inimõiguste rikkumistest ning ebainimlikest töötingimustest. Maailma ühes servas elavad miljonid põllumehed, kes vaevu ots-otsaga kokku tulevad. Maailma teises servas asume meie, tarbijad, kelle šokolaaditarbimine päev-päevalt kasvab, ent kes tunnevad end olukorra muutmiseks liiga abitult või ei ole põllumeeste raskest olukorrast üleüldse teadlikud. Kahe maailma vahel seisab käputäis suurfirmasid, kes valitsevad globaalset kakaoturgu ning korjavad tööstusest hiiglaslikku kasumit.

Pakume võimalust, kuidas šokolaadifirmasid vastustustundlikult ja õiglaselt kakaotalunike suhtes käituma panna. Kampaania levik ja eesmärgid on erakordsed: MCF! ulatub 16 Euroopa riiki ja seab eesmärgiks jõuda 300 000 nooreni ning koguda 100 000 allkirja petitsioonile, mis nõuab suurfirmadelt vastutuse võtmist ning šokolaadi tootmisele sotsiaalsete ja keskkonnaalaste nõuete sätestamist.

Nõudmised

Tagada kakaokasvatajatele ja nende töölistele õiglane tasu 
Šokolaadifirmad peavad tagama väiketalunikele ja nende palgatud töölistele piisava sissetuleku, mis kindlustaks nende peredele elukohariigi elukallidusele vastava korraliku äraelamise. Talunike ja tööliste keskmine sissetulek jääb praegu alla absoluutse vaesuse piiri, mis tähendab elamist 1,25 USA dollari või vähemaga päevas. Piisav sissetulek peab aga katma palgasaajate ja nende perede põhivajadused, mille hulka kuuluvad muuhulgas eluase, toit, joogivesi, tervishoid, haridus, lastehoid, maksud ja transport. Väiketalunike puhul tuleb vastav sissetulek tagada kakaoubadele kehtestatud õiglase miinimumhinnaga, mis võimaldaks talunikel maksta palgatud töölistele miinimum palka. Lisaks hoiab õiglane tasu ära lapstööjõu kasutamise ja võimaldab vanematel tasuda laste haridusega seotud kulud.

Pidada kinni inim- ja tööõigustest kogu kakao tarneahela ulatuses ja võidelda laste orjatöö vastu
Šokolaadifirmad peavad tagama korralikud töötingimused ja inimõiguste täitmise, rakendades inimõiguste deklaratsiooni ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) poolt kindlaks määratud rahvusvaheliselt tunnustatud põhimõtteid. Ainuüksi Elevandiluurannikul ja Ghanas töötab kakaoistandustes peaaegu 2 miljonit last. Neist sajad tuhanded töötavad tingimustes, mis pole rahvusvaheliste standarditega vastavuses. Sarnaste tõsiste rikkumiste vältimiseks peavad firmad pühendama erilist tähelepanu justnimelt võitlusele laste orjatöö vastu, vastavalt ILO konventsioonidele nr 182 ja 138.

Toetada kakaokasvatajate tegevusi jätkusuutliku ja mitmekesise põllumajanduse vallas
Šokolaadifirmad peavad toetama jätkusuutlikku kakaotootmist, et panustada öko- ja kliimasüsteemi säilimisse ning mulla ja vee kvaliteeti. Nad peavad aitama talunikel arendada oskusi, mis mitmekesistaksid nende põllumajandustoodangut, kuna erinevate põllukultuuride kasvatamine ja müümine tagab talunikele ja nende töölistele stabiilsema sissetuleku ning vähendab nende sõltuvust napilt kasumlikust kakaoärist. Lisaks kaitseb põllumajanduslik mitmekesisus neid äärmuslikest ilmastikutingimustest tingitud kriiside eest, vähendab ekstreemsete hinnakõikumistega kaasnevaid negatiivseid tagajärgi ning tagab stabiilsema toidulaua. Firmad peavad tagama kakaokasvatajate regulaarse koolitamise nii kliima- ja loodussõbraliku põllumajanduse kui ka põllumajanduse mitmekesistamise meetodite alal.

Ühineda sõltumatu sertifitseerimis- ja järelevalvesüsteemiga
Šokolaadifirmad peavad ühinema sõltumatu toodete sertifitseerimissüsteemiga, millega kaasneks ettevõtteväline järelevalve, mis tagaks sotsiaalsetest ja keskkonna standarditest kinnipidamise ning kindlustaks tarneahela täieliku läbipaistvuse. Arvestades, et sõltumatu toodete sertifitseerimissüsteem hõlmab praegu vaid väikest osa šokolaadi kogutoodangust, peavad firmad sertifitseeritud kakao kasutamist märkimisväärselt suurendama ja seadma pikaajaliseks eesmärgiks viia kõik oma tooted standarditega vastavusse.

Kui tahad kaasa aidata kampaania elluviimisel, siis on Sul võimalik anda allkiri petitsioonile. Vaata lähemalt http://et.makechocolatefair.org/loo-kaasa


Allikas: http://et.makechocolatefair.org/demands

Kommenteeri artiklit

Kommenteerimiseks pead olema sisse logitud

Tugevaks armastatud lapsed. Lapse sotsiaalsete oskuste arendamine
Mervi Juusola raamat "Tugevaks armastatud lapsed" kirjutab sellest, kuidas vanemad saavad tugevdada oma lapse sotsiaalseid oskusi. Lapse sotsiaalne kasvamine on elus kõige tähtsam areng, mida mõjutavad paljud  tegurid: peredünaamika, temperament, õdede-vendade suhted ja sõbrad.
Lapse söögitool sinu taskus - kuidas sööta väikelast kodust väljas?
Suvisel ajal on väljaspool kodu lastega palju liikumist. Enamikes restoranides ja kohvikutes pakutakse laste söögitooli laenuks, kui olete restorani klient. Aga kuidas võimalikult probleemivabalt last sööta siis, kui söögitooli pole käepärast- näiteks väiksel pausil kaubanduskeskuses, sõbrannal külas või bussijaamas?  
Mis on õiglane kaubandus?
Järjest enam võib leida poeriiulitelt tooteid, millel on peal "Fairtrade" märk. Õiglase kaubanduse ehk Fairtrade märk tootel tagab paremad majanduslikud ja sotsiaalsed tingimused Aafrika, Aasia ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika talunikele ja töölistele. 
Lihtsamad suvejäätised - kuidas teha?
Suviselt kuumad ilmad on saabunud. Lapsed on tavaliselt suured jäätise sõbrad. Kel vähegi soovi, saab ise teha lihtsalt maitsvaid ja tervislikke jäätiseid.
Millised on head ja arendavad mänguasjad?
Mänguasjade valik poodides on ääretult lai. Hea ja kasuliku mänguasja valimine võib olla päris keeruline. Öeldakse, et parimad harivad mänguasjad on need, mis arendavad teatud kindlat oskust.